Politiek nieuws


Plaatsing  
 
25-05-2011  

B&W besluiten d.d. 24 mei 2011 + bijlagen

 


B&W besluit: Vaststellen VJ-nota 2011 (ag. 18-05-2011)
B&W besluitenlijst d.d. 24-05-2011
B&W besluit: Invorderen aanslag Voedselbank
B&W besluit: Opzeggen huur 't Maatveld-DVO'71
B&W besluit: Planschade Demmersweg
B&W besluit: Ontheffing detailhandel Hospitaalweg 4
B&W besluit: Antwoord VVD inzake Waterrijk
Antwoordbrief aan VVD inzake Waterrijk
Bijlage (pdf) grondbeleid Waterrijk
B&W besluit: Tarieven sportaccommodaties
Raadsbrief: Tarieven sportaccommodaties
Tarievenlijst sportaccommodaties 2011-2012
B&W reactie: Hof van Twente - bedrijfsterreinen
B&W besluit: Maatregelen kunstdiefstal (brons)
B&W besluit: Antwoord D66 over kunstdiefstallen
Antwoordbrief D66 over vragen kunstdiefstallen
B&W besluit: Voormalige ID-banen
B&W besluit: Evaluatie wijkontwikkelingsplannen
Raadsvoorstel: Voortgang wijkontwikkelingsplannen
B&W besluit: Verplaatsen Kuperus Slachthuiskade
Raadsbrief: Verplaatsen Kuperus Slachthuiskade
B&W besluit: Invoeren reclamebelasting binnenstad
Raadsvoorstel: Invoeren reclamebelasting binnenstad
B&W besluit: Ontwikkeling Eiveko Bornerbroek
Raadsbrief: Ontwikkeling Eiveko-gebied
B&W besluit: Mandatering leerlingenvervoer
B&W besluit: Voordracht leden welstandscommissie
B&W besluit: Handhaving ROM en Veiligheid
Raadsbrief: Handhaving ROM en Veiligheid
B&W besluit: Motie inhuur extern personeel
Raadsbrief: Inhuur extern personeel
B&W besluit: Ontwikkeling RBT
Raadsvoorstel: Ontwikkeling RBT
B&W besluit: Ontwerpbegroting Crematoria Twente
Raadsbrief: Ontwerpbegroting Crematoria Twente

Archief
Terug naar vorige pagina