Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-05-2011  

PvdA vragen over vrije voeten zware delinquenten

 

Vragenuurtje gemeenteraad: Informatie over zware delinquenten 

De gemeente Almelo doet mee aan een landelijke proef waarbij burgemeesters worden geïnformeerd over verlof of in vrijheidstelling van zware gewelds- en zedendelinquenten. Feitelijk wordt hiermee bedoeld dat de burgemeester voordat een delinquent met zware misdrijven met verlof of ontslag gaat, informatie krijgt en of om advies wordt gevraagd. Het betreft hier een eigenstandige bevoegdheid van de burgemeester. We begrijpen heel goed dat de informatie waar het om gaat als strikt vertrouwelijk gezien moet worden en niet gedeeld kan worden met anderen. De staatssecretaris is voornemens om de proef uit te breiden. Onduidelijk is nog wat die uitbreiding precies kan gaan inhouden. Uiteraard is de fractie van de PvdA benieuwd hoe de proef is bevallen in de gemeente Almelo. Is de burgemeester vaak om advies gevraagd? Waar baseert u uw advisering op en door wie wordt u daarbij ondersteund? Acht u het een effectief middel om samenleving en delinquent in bescherming te nemen tegen onnodige ontwikkelingen bij verlof en in vrijheidstelling van een zware delinquent?

Fractie PvdA

Archief
Terug naar vorige pagina