Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-05-2011  

B&W besluiten d.d. 10 mei 2011


In de oude machinefabriek Brugman aan de Kolthofsingel 15 komt de Talentenfabriek voor muziek e.d. als vervanging voor het gesneuvelde plan voor een Poppodium.
Het college heeft 1,6 miljoen euro uitgetrokken om de aanbesteding te kunnen starten. De jaarlijkse kapitaalslasten moeten door de huur worden opgebracht.
 

De antwoordbrief aan raadslid Maathuis (VVD) over zijn vragen ontwikkeling integraal veiligheidsplan ontbreekt bij de toegezonden stukken. Het antwoord is opgevraagd en zal later worden toegevoegd.
De op 3 mei jl. tijdens de B&W Beraadslagingen behandelde stukken zijn door de rest van de collegeleden voor akkoord bevonden.


B&W Besluitenlijst d.d. 10 mei 2011
B&W besluit: Vaststellen bestemmingsplan Weggeler Noord
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Weggeler Noord
B&W besluit: Tentoonstelling duurzame architectuur - Bieb
B&W besluit: Ontwikkeling regionaal havenbeleid
B&W besluit: Openbaar ontwikkelinge nieuwbouw Dimence
Raadsbrief: Openbaar ontwikkelinge nieuwbouw Dimence
B&W besluit: 6 locaties modelwoningen Almelo NO
Persbericht: Modelwoningen Almelo NO
B&W besluit: Excursie cultuurambtenaar
B&W besluit: Akkoord ontwerp verbouw Talentenfabriek
Raadsbrief: Voortgang ontwikkeling Talentenfabriek
B&W besluit: Antwoord aan PVA inzake beeld Fortuyn
Antwoordbrief PVA: Inzake aankoop beeld Fortuyn
B&W besluit: 1e wijziging legesverordening 2011
Raadsvoorstel: 1e wijziging legesverordening 2011
B&W besluit: Kennisname eindrapport eergerelateerd geweld
Raadsbrief: Eindrapport eergerelateerd geweld
B&W besluit: Doorzetbeperking LPG & bluswatervoorziening
B&W besluit: Uitvoering afkoppelen hemelwater Turfkade
B&W besluit: Aanpak brandveiligheid gem. accommodaties
Jaarverslag commissie bezwaarschriften
B&W besluit: Kennisneming jaarverslag 2010 klachten
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders

Archief
Terug naar vorige pagina