Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-05-2011  

LKA: Geen kunst maar leerlingenvervoer

 

Geachte college,

N.a.v. de informatieve raad van 10 mei 2011 hebben wij het volgende verzoek.
Om ervoor te zorgen dat de kosten voor leerlingenvervoer binnen het budget blijven, moet de gemeente Almelo hierop bezuinigen, ongeveer 186.000 euro voorzover wij hebben vernomen.
Anderzijds wil uw college wel 320.000 euro uitgeven voor een kunstwerk op de parkeergarage die bij het NS-station moet verrijzen.
De fractie van LKA vindt het absoluut niet te verkopen om te bezuinigen op leerlingenvervoer en tegelijkertijd meer dan 3 ton uit te geven aan een kunstwerk waar het meerendeel van de Almeloers niet op zit te wachten.

LKA verzoekt daarom aan het college het budget voor het kunstwerk helemaal te schrappen en dat geld elders in te zetten, bijvoorbeeld voor het leerlingenvervoer. Kan dat niet, dan het budget voor het kunstwerk met 186.000 te verminderen en dit over te hevelen naar het leerlingenvervoer.
Dat vinden wij een veel socialere inzet van gelden.

Graag ontvangen wij uw reactie hierop.

Met vriendelijke groet,

Lijst Kamphuis Almelo
Gerwin Kamphuis
www.lkalmelo.nl

Redactie info:
Zie hier de Rijksregeling. Op basis van deze regels vergoed het rijk de kosten van het leerlingenvervoer. De Almelose regels zijn ruimer, ook na een mogelijke versobering. In de meeste gemeenten zijn de regelingen ruimer dan de Rijksregeling en zeer divers. De bijkomende extra kosten zijn dan voor rekening van de gemeenten. Of het Rijk wil bezuinigen door de regels te versoberen is nog onduidelijk. 
Bijna elke gemeente wil bezuinigen op het leerlingenvervoer. Almere zoekt het in de aansluiting tot de Rijksregeling en Breda wil maatwerk via een individuele toetsing op basis van de handicap.
Belangenorganisatie VCP
Leerlingenvervoer.net

Archief
Terug naar vorige pagina