Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-05-2011  

PvdA vragen over akkoord rijk en gemeenten

 

De vragen van de PvdA fractie – vragenuurtje 17 mei a.s.
Onlangs hebben Rijk en Gemeenten een akkoord afgesloten. Dit akkoord regelt op een aantal onderdelen de financiële relatie tussen Rijk en Gemeenten. Heel in het bijzonder wordt een drietal decentralisaties voorgesteld en uitgewerkt, namelijk die voor de jeugdzorg, de AWBZ en regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De indruk bestaat dat het Rijk gemeenten taken oplegt zonder voldoende financiële compensatie. Deelt het college deze mening? Kunt u een beeld schetsen van de positieve en negatieve kanten van dit akkoord? De leden van de VNG dienen nog hun oordeel te geven over het bestuursakkoord. Hoe stelt de gemeente Almelo zich hierin op? Is dat alleen aan het college voorbehouden of kan de raad zich hierover ook uitspreken? Kan het college al een inschatting maken van de effecten van dit nieuwe akkoord op haar eigen beleid?

De fractie van de PvdA

Meer over het Bestuursakkoord:
http://nos.nl/video/234882-kabinet-verdient-18-mrd-met-bestuursakkoord.html
http://nos.nl/video/239226-bijeenkomst-bestuursakkoord-afgelopen.html  
http://nos.nl/video/239178-fnv-roept-gemeenten-op-tot-verzet.html  
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/04/21/bestuursakkoord-over-decentralisatie.html

Archief
Terug naar vorige pagina