Politiek nieuws


Plaatsing  
 
08-09-2010  

B&W besluiten d.d. 7 september 2010

 


B&W besluitenlijst 7 september 2010
B&W besluit: Overleg n.a.v. klacht woonsituatie Parallelweg
B&W besluit: Vaststellen subsidie 2009 St. Evenementen Alm.
Raadsbrief: Vaststellen subsidie 2009 St. Evenementen Alm.
B&W besluit: Ondertekenen convenant Maatsch. stages
B&W besluit: Opleggen dwangsom De Blokkendoos
B&W besluit: Fase 1 uitbreiden fietsstalling stationsgebied
B&W besluit: Ontwerpbestemming waterloop Markgraven
Raadsbrief: Ontwerpbestemming waterloop Markgraven
B&W besluit: Vaststellen bestemming Rombout Verhulstlaan
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemming Rombout Verhulstlaan
B&W: KPMG-rapport vergunningenbeleid uitgewerkt
Raadsvoorstel: KPMG-rapport vergunningenbeleid uitgewerkt
B&W besluit: Voornemen deelneming St. Essent SB
Raadsbrief: Voornemen deelneming St. Essent SB

Archief
Terug naar vorige pagina