Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-09-2010  

TON monddood gemaakt bij Pakistan-debat

 

Afgelopen woensdag was er een raadsvergadering in de gemeente Almelo.
1 van de punten was een donatie aan giro 555 voor Pakistan.
Zoals het hoort hebben de raadsleden spreekrecht om hun standpunt te motiveren.
Marc Geerdink raadslid voor Trots op Nederland vond dat zijn argumenten gehoord moesten worden.
Helaas werd hij door de voorzitter monddood gemaakt.
Hierdoor was het voor de Trots fractie onmogelijk dit voorstel te steunen.
Het argument zou als volgt opgebouwd zijn.
Trots op Nederland neemt afstand van elke vorm van discriminatie.
Discriminatie op basis van ras, cultuur, geloof, geaardheid, geslacht of welke vorm dan ook wordt door Trots op Nederland dan ook volledig veroordeeld.
En zal elke vorm van actie die dit in de hand werkt nooit steunen.
Helaas moeten wij concluderen dat hulp door de instanties in Pakistan selectief wordt gegeven.
Vooral christelijke slachtoffers zijn verstoken van hulp en organisaties die proberen de christenen te helpen zijn hun leven niet zeker.
Hierdoor is Trots op Nederland tegen financiële steun met overheidsgelden aan de Pakistaanse overheid.
Er zou een alternatief mogelijk zijn.
Ga met het geld naar Almelose ondernemingen die producten kunnen leveren ter ondersteuning van de Pakistaanse bevolking.
Bijvoorbeeld een Almeloos bedrijf wat zich gespecialiseerd heeft in water behandelingsapparatuur zou apparaten kunnen leveren voor schoon drinkwater.
Zodat de mensen schoon drinkwater krijgen waarmee diaree en ander ziektes vermeden kunnen worden.
Hiermee is de bevolking geholpen en de Almelose economie.
Helaas kreeg Marc Geerdink niet de kans zijn pleidooi te voltooien en is een kans gemist.
De raad heeft met meerderheid van stemmen besloten ruim € 72.000,= te doneren.
Nu maar afwachten hoeveel van dat geld bij alle mensen die het nodig hebben terecht komt

Fractie TON Almelo  13-09-2010
 

Archief
Terug naar vorige pagina