Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-07-2010  

Schriftelijke vragen LKA inzake nieuw stadhuis (upd)

 

Geachte heer Andela,

Graag ontvang ik van u schriftelijke antwoorden op de niet beantwoorde vragen tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering d.d. 22 juni j.l.
Uiteraard hebben deze vragen nu ook betrekking op het onderzoek naar de kleinschaligere nieuwbouwvariant
die de CU voorstelde. Het betreft antwoorden op de vragen 1a t/m2e.

Stadhuis: Nieuwbouw – Renovatie.

Er zijn nieuwe berekeningen gemaakt voor de renovatievariant, renovatie lijkt veel goedkoper. De meest recente berichten geven aan dat Van der Linde de renovatie tot 25 miljoen voordeliger inschat dan nieuwbouw.

De begrotingen voor nieuwbouw zijn echter niet opnieuw doorgerekend.

1a. Is het college, net als lijst Kamphuis Almelo, ook van mening dat de kans op meerkosten bij dergelijke complexe nieuwbouw erg groot is ?

1b. Bijvoorbeeld: Is er voor de nieuwbouw rekening mee gehouden dat een bouwput met onderwater-beton nodig kan zijn om de parkeerkelder überhaupt te kunnen bouwen ? Dit kan in de miljoenen lopen, gezien het feit dat K&P alleen al een grondwaterkerende constructie voor het voorplein bij renovatie schat op bijna 1 mln.

Hoogstwaarschijnlijk is het uitgangspunt dat de kelder voor de nieuwbouw wordt gerealiseerd met een standaard bouwput, te weten middels grondwateronttrekking.

In het lijstje risico’s bij nieuwbouw kan het volgende worden toegevoegd:

2a. Is onderzocht of er bezwaren tegen grondwateronttrekking kunnen zijn ? Bijvoorbeeld verontreinigingen in de grond in de omgeving of kans op schade aan funderingen van omliggende gebouwen.

2b. Is onderzocht of het intrillen of trekken van stalen damwanden, indien nodig voor de bouwput, schade kan brengen aan funderingen van gebouwen in de omgeving ?

2c. Is al uitgezocht welke type fundering nodig is voor de nieuwbouw ? Zijn namelijk heipalen nodig, dan kan dit schade veroorzaken aan omliggende gebouwen, net zoals door heien door WS Sint Joseph bij Hedeman, de hele Sluitersveldbuurt heeft liggen stuiteren. Duurdere boorpalen waren de oplossing geweest, maar afbraak van sociale woningbouw ging kennelijk voor.

LKA is van mening dat we momenteel kunnen kiezen tussen 2 kwaden, 2 opties die beide tientallen miljoenen kosten. LKA is van mening dat nieuwbouw uitgesloten is en dat renovatie nog wel 4 tot 8 jaar kan worden uitgesteld.

LKA is van mening dat opnieuw moet worden geïnventariseerd wat nu volgens ARBO-regels niet door de beugel kan in het huidige stadhuis. We sparen de komende jaren dan enkele miljoenen aan rentekosten uit en mogelijk een dikke besparing omdat renovatie in de toekomst mogelijk nog goedkoper kan dan volgens de huidige uitgangspunten.

2d.Is het college niet van mening dat eventuele renovatie 4 tot 8 jaar uit moet worden gesteld en hier de raad over te laten stemmen ? M.a.w. geen geforceerde keuze maar een tijdje bezinning, ook omdat diverse partijen nu verdeeldheid zaaien over de kosten voor renovatie en nieuwbouw ?

2e. Kan het college een overzicht geven van de Arbo-problemen van het huidige stadhuis ?


Hoogachtend,

G.F. Kamphuis
Lijst Kamphuis Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina