Politiek nieuws


Plaatsing  
 
30-06-2010  

B&W besluiten d.d. 29 juni 2010

 

Collegebesluiten d.d. 29 juni 2010


B&W besluitenlijst d.d. 29-06-2010
B&W besluit: wijziging legesverordening
Raadsbrief: wijziging legesverordening
B&W besluit: exploitatieovereenkomst Weggeler/Megahome
B&W antwoord: Vragen VVD inzake brand Pooksbelten
Raadsbrief: Antwoord VVD inzake brand Pooksbelten
B&W besluit: Instellen jeugdfonds
Raadsbrief: Instellen jeugdfonds
B&W besluit: wijziging zitting in Comité De Slinger
B&W besluit: budget uitvoering cultuureducatie jeugd
B&W besluit: Europese aanbesteding trapliften
B&W besluit: nazorg ex- gedetineerden
Raadsbrief: nazorg ex- gedetineerden
B&W besluit: aanbesteding inburgeringstrajecten
B&W besluit: Tegemoetkoming planschade Beeklust
B&W besluit: Dwangsombeschikking van Dalen Bloemen
B&W besluit: Verkoop grond aan Bellinckhof
Raadsbrief: Verkoop grond aan Bellinckhof
B&W antwoord: PVA brief inzake Dolle Pret
Raadsbrief: antwoord aan PVA inzake Dolle Pret
B&W besluit: Herziening jaarrekening 2007
Raadsbrief: Herziening jaarrekening 2007
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Onderzoek alternatieven stadhuis
Raadsbrief: Onderzoek alternatieven stadhuis

Archief
Terug naar vorige pagina