Politiek nieuws


Plaatsing  
 
23-06-2010  

B&W Besluiten d.d. 22 juni 2010

 


B&W besluitenlijst 22 juni 2010
B&W besluit: herfinanciering stichting Woonzorg
B&W besluit: Nieuwbouw gymlokaal Reeststraat
Raadsbrief: Nieuwbouw gymlokaal Reeststraat
B&W besluit: eindverslag BOS-impuls ossenkopph/nieuwstrkw
Raadsbrief: BOS-impuls Ossenkoppelerhoek/Nieuwstr.kwart.
Eindverslag BOS-impuls
Raadsbrief: Buurtkamers in wijken
B&W nota bij raadsbrief Buurtkamers in wijken
B&W besluit: antwoord in affaire Kolenbrander
B&W besluit: Honoreren bezwaar Praxis
B&W besluit: aankondiging dwangsom Prijskraker
B&W besluit: Voorontw. bestemming Windm.br/Groen.v.
Raadsbrief: Voorontw. bestemming Windmolenbroek/Groen.v.
B&W besluit: Voorontw. N349 tracé Noord-Oost
Raadsbrief: Voorontw. N349 tracé Noord-Oost
B&W besluit: Afwijzen verzoek best.pl. Kluppelshuizenw.59
Raadsbrief: Afwijzen verzoek best.pl. Kluppelshuizenw.59
B&W besluit: Intrekken gedoog J.Tooropstr. 55-59
B&W besluit: bestemmingsplan Ambachtstr. 5
Raadsbrief: bestemmingsplan Ambachtstr. 5
B&W besluit: parkeerterrein Javatoren
Raadsbrief: parkeerterrein Javatoren
B&W besluit: richtlijnen gebruik post onvoorzien
Raadsbrief: richtlijnen gebruik post onvoorzien
B&W besluit: Openbaar ter afd. portefeuillehouder Gratis uitrijkaarten P-garage Fiets4daagse Ontwerpplan VOF Hinnen - Plesmanweg
B&W besluit: Krediet Werkplein-Twenthecentrum
Raadsvoorstel: Krediet Werkplein-Twenthecentrum

Archief
Terug naar vorige pagina