Politiek nieuws


Plaatsing  
 
23-06-2010  

Raadslid Veenstra lanceert 3e variant stadhuis


Jan Veenstra
 

Redactiecommentaar:
Het idee van Veenstra lijkt omarmd te worden door het CDA en de PvdA en dat roept op tot vraagtekens of hier niet een ‘verarmend idee’ wordt aangegrepen om gezichtsverlies te beperken. Bij de suggestie van Veenstra kunnen veel vraagtekens worden gezet. Hoe zit het met de duurzaamheid van een dergelijk ontwerp? Voor welke periode kan het dan te bouwen versoberde stadhuis dienen zonder dat op tussentijdse termijn een renovatie nodig is? Kan het dan ook voor een periode van dertig jaar mee of zit er een tussentijdse renovatie met de bijkomende kosten dik in?
Veenstra begeeft zich met zijn suggestie op een hellend vlak en hij gooit daarmee stenen in de vijver, mede ook omdat bij renovatie van het huidige stadhuis wordt uitgegaan van dezelfde levensduur als bij nieuwbouw van het ontwerp van Meyer & van Schooten. Daar komt bij dat renovatie van het huidige stadhuis in twee jaar gereed kan zijn en nieuwbouw een periode van vier tot vijf jaar vereist. Ook moeten panden zoals van Scheer & Foppen en de ING Bank nog worden aangekocht. Bovendien wordt bij nieuwbouw een bedrag van 5,1 miljoen euro als opbrengst uit verkoop van het huidige stadhuis ingeboekt en dat is uiterst twijfelachtig gelet op de marktontwikkeling en de ongeschiktheid van het gebouw om er bijvoorbeeld appartementen in te vestigen, mede omdat dat relatief veel hogere verbouwingskosten met zich meebrengt. Langdurige leegstand en uiteindelijk sloop is dan niet ondenkbeeldig, waarmee de ingeboekte opbrengst uit verkoop als sneeuw voor de zon verdwijnt en er achteraf geld op de plank moet komen om te kunnen slopen.
Het berekende voordeel van dik 17 miljoen euro bij renovatie wordt bovendien ook nog eens door een vakman als architect ter Linde – ontwerper van de nieuwe bioscoop en renovator van het oude belastingkantoor – betwist. Ter Linde denkt dat het voordeel bij renovatie eerder 25 miljoen euro bedraagt. Hij stelt dat onderzoekers Kleisen & Partners zich voorzichtig hebben opgesteld in hun vergelijkend onderzoek.
Bij het vooral door het vorige college van B&W gevraagde te ambitieuze plan Fortezza trok ontwikkelaar van der Looy zelf de stekker er uit. Bij het plan voor een nieuw stadhuis dringt het consortium Dura/Wessels aan om het pad van nieuwbouw niet te verlaten. Zij willen als bouwers zo hoog mogelijke winsten realiseren, maar zullen samen of afzonderlijk ongetwijfeld ook inschrijven bij renovatie van het oude stadhuis want ook dubbeltjes blijven lonken. De tijd zal leren of de gemeenteraad als opdrachtgever van een stadhuis het heldere verstand gaat gebruiken of zich toch door emoties en gezichtsverlies laat leiden!

Archief
Terug naar vorige pagina