Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-06-2010  

Project Fortezza volledig op zijn gat


Eerste Fortezza-ontwerp
 

ALMELO – Het CDA stelde vanavond tijdens de raadsvergadering vragen over het uitblijven van bouwactiviteiten bij het plan Fortezza aan de Haven NZ hoek Egbert Gorterstraat en de mogelijke gevolgen daarvan. Wethouder Gerrit van Woudenbergh was duidelijk met zijn antwoord n.a.v. het gesprek van gistermiddag tussen projectontwikkelaar van der Looy en de wethouders van Woudenbergh en van Marle. Deze kregen klip en klaar van Vander Looy te horen dat van der Looy geen kans ziet om het in maart aangepaste bouwproject voor de uiterste datum van 1 juli a.s. serieus in aanvang te kunnen nemen.
Met die mededeling vervalt ook de miljoenensubsidie van het Rijk en de Provincie die werd toegekend om de bouw te stimuleren.
De beide wethouders hebben met van der Looy afgesproken dat voor 1 september een oplossing moet zijn bereikt, maar dat kan betekenen dat de gemeente fors in de bus moet blazen, het bouwplan in de prullenbak gaat en er een nieuw plan moet worden bedacht of dat de verkoop van de nog steeds niet betaalde maar wel hypothecair belaste grond aan van der Looy wordt ontbonden en er een schadeclaim van de gemeente volgt. Is dat laatste het gevolg, is het scenario van een faillissement van de Almelose werk BV van van der Looy niet ondenkbaar en moetde gemeente zich bij de dan te benoemen curator als schuldeiser melden. Lees de reacties in TC Tubantia.

<< Nadat het college van B&W in de beginjaren 2000 niet accoord ging met een eerste ontwerp werd de grond teruggekocht waarna het ontwerp met de schuine toren werd gelanceerd en van der Looy de grond opnieuw kocht van de gemeente. Die transactie leidde tot een fors verlies en al snel daarna werd het nieuwe ontwerp met de hellende torenvariant ingeleverd voor een ontwerp met rechte torens en de ondergrondse parkeeraccommodatie geschrapt. De jongste ontwikkeling was het inleveren van vijf verdiepingen van beide torens en ook dat acht van der Looy nu onhaalbaar. 

In het alternatieve plan van oud- projectontwikkelaar Jan Voskamp is een invulling van het braakliggende terrein voorzien met een vijftal woontorens van bescheidener afmetingen. Directeur Kamst van woningstichting St. Joseph zag daar wel brood in.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina