Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-06-2010  

CDA vragen over Jongerenraad en Fortezza

 

Vragen CDA fractie raadsvergadering 22 juni 2010

Jongerenraad
In 2007 heeft de CDA fractie al gepleit voor een jongerenraad. Dit werd toen door het college bij monde van wethouder mevrouw Kuik ontraden.
Tijdens de verkiezingsbijeenkomst op 8 juni 2010 van het Noordink Catharina van Renessenlaan, zei mevrouw Kuik dat het goed zou zijn als er in Almelo een jongerenraad zou komen. Het kan verkeren om met G.A. Bredero te spreken.

1. Wat had mevr. Kuik voor ogen toen zei deze uitspraak deed?
2. Is het college daadwerkelijk voornemens een jongerenraad te benomen?
3. Zo ja, wat zijn dan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden?

Fortezza
Nog acht nachtjes slapen en het is 30 juni. De uiterste datum waarop daadwerkelijk met de bouwwerkzaamheden van Fortezza moet zijn begonnen om aanspraak te kunnen maken op de subsidietoezeggingen.
Recent deed de projectontwikkelaar de uitspraak in de Twentsche courant Tubantia dat de bouw ruim voor 1 juli zou beginnen.
1. Wij hebben nog niet kunnen waarnemen dat de bouw is begonnen, ziet het college wel bouwactiviteiten?
2. Kan het college aangeven of de bouw van Fortezza doorgaat?
3. Zo ja, wanneer wordt er dan echt begonnen?
4. Zo nee, waarom niet en wat zijn de gevolgen voor Almelo?

Archief
Terug naar vorige pagina