Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-06-2010  

ALA/AOV over voortgang visie buitengebied

 

Vraag van ALA-AOV voor vragen halfuur raad 22.6 2010-06-20

In de afgelopen raadsperiode is er ,met een aantal betrokkenen gewerkt om een gebiedsvisie voor het buitengebied tot stand te brengen. Dit onderleiding van het bureau Oranjewoud.
De gebiedsvisie is nu gereed. Maar wij krijgen nu signalen dat de opdracht aan Oranjewoud niet gecontinueerd wordt en dat er niet verder gewerkt wordt met de gebiedsvisie.

Vraag:
Kunt U een uitleg geven van de stand van zaken en van de verdere plannen inzake de gebiedsvisie.
Hoe zijn alle betrokkenen geïnformeerd?
Wat zijn de consequenties o.a.voor de subsidie verstrekking? Heeft dit gevolgen voor het bestemmingsplannen buitengebied?
Wanneer kan de Raad het bestemmingsplan buitengebied tegemoet zien?

Namens fractie ALA-AOV

Gijs Stork

Archief
Terug naar vorige pagina