Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-06-2010  

PvdA over: vorstschade en stadsverwarming (upd)

 

Vragenuurtje raadsvergadering dinsdag 22 juni 2010

Vorstschade aan wegen en fietspaden
Met de strenge en langdurige vorst van de afgelopen winter, is er veel schade gekomen aan wegen en fietspaden. Op een aantal plekken in de stad en de dorpen is en wordt er voortvarend gewerkt aan herstel. Echter, niet alles is gerepareerd. In een aantal gevallen blijven er gevaarlijke situaties bestaan, zowel voor fietsers als voor autorijders. De fractie van de PvdA stelt hierover de volgende vragen. Bent u op de hoogte van gevaarlijke situaties op wegen en fietspaden als gevolg van de vorst? Hoe ver bent u met het repareren? Hoe lang gaat dat nog duren? Is er voldoende budget voor? Welke keuzes maakt u bij de reparatie, laat u gevaarlijke situaties voorgaan op minder gevaarlijke situaties?

Stadsverwarming
In het Windmolenbroek is ontevredenheid bij huishoudens die aangesloten zijn op stadsverwarming. Al eerder heeft de PvdA hierover vragen gesteld. Het gaat om de hoge kosten die met stadsverwarming gepaard gaan. Cogas heeft altijd gezegd dat het ‘niet meer dan anders’ beginsel zou worden toegepast. Dat betekent dat huishoudens met stadsverwarming niet duurder uit zouden zijn dan huishoudens met gasverwarming. In deze vraag stellen wij aan de orde dat huishoudens drie maal vastrecht moeten betalen. EnergieNed, de overkoepeling van energiebedrijven, adviseert in zijn jaarlijkse tariefadviezen aan stadsverwarmingbedrijven het vastrecht voor gas te laten vallen, ook als er gas gebruikt wordt. Dit vanwege het ‘niet meer dan anders’principe. Wie geen stadsverwarming heeft, betaalt immers nooit driemaal vastrecht (stadsverwarming, gas, electra) maar slechts tweemaal (gas en electra). Bovendien zijn in het vastrecht stadsverwarming de bespaarde lasten van gasverwarming verwerkt. Dit advies wordt gewoonlijk opgevolgd, maar niet door Cogas. Het gaat om zo’n € 150,- per jaar, een groot bedrag, zeker als je bedenkt dat dit bedrag nodig is voor een minimale hoeveelheid kookgas. Daarnaast wordt dan zo’n € 260.- per jaar aan vastrecht verwarming betaald. Plus natuurlijk het vastrecht electra. De gemeente Almelo is groot aandeelhouder van de Cogas. Onze vragen zijn als volgt: Bent u op de hoogte van de ontevredenheid bij huishoudens in het Windmolenbroek over de stadsverwarming? Heeft u gesprekken gevoerd met deze bewoners? Bent u met ons van mening dat drie keer vastrecht betalen te veel van het goede is, mede gezien de uitspraak van EnergieNed? Bent u bereid om uw positie als groot aandeelhouder aan te wenden en deze problematiek ter sprake te brengen bij de Cogas in samenspraak met de andere aandeelhouders om er voor te zorgen dat in plaats van drie maal vast recht twee maal vast recht betaald gaat worden?

De fractie van de PvdA

Luc Schuur

Wethouder van Marle: Gemeente geen partij
ALMELO – Wethouder van Marle stelde in zijn antwoord dat de gemeente geen partij is in het geschil van Cogas met de afnemers van stadsverwarming in de wijk Winmolenbroek. Wel is hij bereid om een bemiddelende rol te vervullen.

Redactie commentaar:
De PvdA zelf was indertijd mede-initiatiefnemer van het project stadsverwarming, een project dat vanaf het begin ‘verliesgevend’ was en mede daardoor uiteindelijk door Cogas werd overgenomen om de kosten te kunnen spreiden onder de aandeelhoudende gemeenten van Cogas die werden gekort in het uit te keren dividend.

Lees ook de reacties in TC Tubantia

Archief
Terug naar vorige pagina