Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-06-2010  

VVD vragen over Tactus Vriezenveenseweg

 

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Almelo, 16 juni 2010
Betreft: Vriezenveensweg

Geacht college,
De raadsleden ontvingen een brief van bewoners rond de Vriezenveenseweg gedateerd 26 mei jl.
De VVD fractie deelt de daarin uitgesproken zorgen en zou graag de volgende vragen beantwoord zien:

- Klopt het dat er door Tactus Verslavingszorg niet gecommuniceerd wordt met de omwonenden nóch met de omliggende instellingen? Zo ja, kunt u er dan voor zorgen dat dit tijdig en regelmatig gebeurt?
- Klopt het dat Tactus zonder meer haar activiteiten in het pand kan starten omdat e.e.a. past binnen het bestemmingsplan? Kunt u aangeven waaróm Tactus hier gevestigd gaat worden en of er voor deze vestiging een bestemmingsplanwijziging nodig is?
- Bestaan er regels met betrekking tot de vestiging van drugsverslaafden opvang in de buurt van een instelling als bijv. Huize Alexandra of het AZC?
- Het blijkt dat er veel onduidelijkheid is rond het voortbestaan van het pand aan de Vriezenveenseweg 207. We zouden het op prijs stellen als u ons daar duidelijkheid over kunt geven, we zouden het jammer vinden als een zo karakteristiek pand voor Almelo verloren zou gaan.
- Het blijkt dat de omwonenden maar ook de aan de Vriezenveenseweg gevestigde instellingen geen idee hebben wat de gemeente precies met het gebied wil. Zou u ons uw plannen m.b.t. dit gebied kunnen meedelen? Is er een beleidsontwikkeling voor dit gebied?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie

Hetty Rettensberger

Archief
Terug naar vorige pagina