Politiek nieuws


Plaatsing  
 
16-06-2010  

B&W Besluiten d.d. 15 juni 2010

 


B&W besluitenlijst d.d. 15 juni 2010
B&W besluit: Afkoppelen hemelwater Turfkade
B&W besluit: Deelname aan Burgernet
Raadsbrief: Deelname aan Burgernet
B&W besluit: Invoeren integraal horecabeleid
Raadsbrief: Invoeren integraal horecabeleid
B&W: Antwoord VVD vragen over fietsendiefstallen
B&W: Dankbrief beƫindiging bestuursfunctie Sportraad
B&W besluit: Over financieel jaarverslag OPOA
Raadsbrief: Over financieel jaarverslag OPOA
Financieel Jaarverslag OPOA
B&W besluit: Benoeming lid OPOA-bestuur
Raadsbrief: Benoeming lid OPOA-bestuur
B&W besluit: Aanvullend krediet IISPA-brandveiligheid
B&W besluit: Ontwerpbestemmingsplan R. Verhulstlaan
Raadsbrief: Ontwerpbestemmingsplan R. Verhulstlaan
B&W besluit: Voorontwerp bestemming Weggeler Noord
Raadsbrief: Voorontwerp bestemming Weggeler Noord
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
Info: Start Burgernet

Archief
Terug naar vorige pagina