Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-06-2010  

Vragen over aanrijtijd bij brand Pooksbelten

 

Betreft: Brand Pooksbelten
Geacht College,
Onlangs werd voormalige camping “de Pooksbelten” getroffen door een brand.  Naar aanleiding van de berichten over deze hebben wij de volgende vragen:
• Wat was de exacte aanrijdtijd van de brandweer? Viel dit binnen de landelijke norm? Zo nee, wat was hiervan de oorzaak?
• Volgens diverse berichten waren er onvoldoende slangen aanwezig om een goede bluswatervoorziening vanuit het kanaal Almelo Nordhorn op te zetten, dit terwijl een recent bezoek aan de plaatselijke brandweerkazerne ons geleerd heeft dat hiervoor wel een speciaal voertuig aanwezig is. Mogen wij hieruit concluderen dat dit voertuig niet voldoet of werd het probleem ergens anders door veroorzaakt?
• Bestaat voor de omliggende woningen aan de Robbenhaarsweg en de Schietbaanweg hetzelfde risico?
• In hoeverre zijn er maatregelen getroffen om de risico’s in te perken voor dit gebied?
• Zijn er in Almelo meer gebieden waar dit probleem zich zou kunnen voordoen? En zo ja, welke?
• De omwonenden maken zich op dit moment zorgen over hun veiligheid. Kan er niet eventueel in combinatie met, of in aansluiting op het plan “Almelo Noordoost” voor worden gezorgd dat er een betere permanente bluswatervoorziening wordt aangelegd?
Wij zouden een spoedig antwoord op prijs stellen
Met vriendelijke groet,,
Bert Heite
Raadslid VVD Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina