Politiek nieuws


Plaatsing  
 
23-09-2009  

B&W besluiten dd 22 september 2009

 

volgen later nog enkele stukken...


Besluitenlijst dd 22 september 2009
B&W besluit: Geen recht van opstal voor DVO'71 op De Riet
RB: Geen recht van opstal voor DVO'71 op De Riet
B&W besluit: Leefbaarheid & veiligheid 2009
RB: Leefbaarheid & Veiligheid 2009
B&W besluit: Afwijken aanbestedingsbeleid bedr.park Twente N
B&W voordracht: benoeming bestuurslid OPOA
Raadsvoorstel: benoeming bestuurslid OPA
B&W besluit: accoord verslag Sluitersveld in beweging
RB: uitleg accoord verslag Sluitersveld in beweging
B&W besluit: in dienstnemen horecapachters sporthallen
RB: in dienst nemen horecapachters sporthallen
B&W: evaluatieovereenkomst Beeklustpark
RB: evaluatieovereenkomst Beeklustpark
persbericht: evaluatieovereenkomst Beeklustpark
B&W besluit: beslissing op bezwaar Jan Tooropstraat

Archief
Terug naar vorige pagina