Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-09-2009  

PvdA vragen over koffieprijzen Hof 88

 

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de raad besloten tot het verhogen van de horecaprijzen in Hof 88. De wethouder had het bij deze gelegenheid over een lichte verhoging, ‘Daar kan best iets bij‘. Onlangs zijn de koffieprijzen in Hof 88 voor de amateurverenigingen, die daar repeteren, verhoogd van 70 eurocent tot 1,75 euro, een prijsverhoging van 150%. Een zes-tal amateurverenigingen maken nu gebruik van Hof 88 voor de repetities. Veel mensen met een laag inkomen of alleen een AOW zijn lid van deze amateurverenigingen. Voor hen is dit een aanzienlijke verhoging. Bent u op de hoogte van deze situatie? Deelt u met ons de mening dat deze prijsverhoging wel erg fors is? Bent u bereid om te kijken of een verlaging naar 1 euro, een prijs zoals die ook in wijkcentra betaald wordt, mogelijk is binnen de exploitatie van Hof 88 en ons daar zo snel als mogelijk over te berichten?

De fractie van de PvdA

Archief
Terug naar vorige pagina