Politiek nieuws


Plaatsing  
 
20-09-2009  

PvdA vragen over gebruik van AED´s

 

Dat is ook een belangrijke sleutel voor succes: dat vrijwilligers zich hiervoor aanmelden en dat zij daarvoor ook opgeleid worden. Om het belang hiervan te onderstrepen wil de PvdA u hierover de volgende vragen stellen:

Bestaat er in Almelo een systeem waarop geschoolde vrijwilligers geregistreerd staan en de plekken waar de AED’s hangen?
In welke wijken, bij welke bedrijven en of instellingen, sportverenigingen, supermarkten, wijkgebouwen, en ontmoetingsplekken zijn AED’s aanwezig? Biedt dit een redelijke en gunstige spreiding over de Gemeente Almelo? Zo nee, welke rol wilt u als Gemeente Almelo op u nemen om te bevorderen dat AED’s beter verspreid worden over de Gemeente Almelo?
Zijn alle AED’s en vrijwilligers bij de hulpverleningsinstanties, zoals Ambulance Oost, bekend? Zo nee, wat kunt u daaraan doen, om die aansluiting optimaal te laten werken? Deelt u met ons de opvatting dat, om de hulpverlening sluitend te krijgen, AED’s en vrijwilligers aangemeld moeten zijn?
Bent u bereid om als Gemeente Almelo het initiatief te nemen om mensen die kunnen reanimeren op te roepen zich te melden voor deze vorm van hulpverlening, zodat deze mensen geregistreerd worden en op hen eventueel een beroep gedaan kan worden?
 

In afwachting van uw antwoord, Mevr. M. Nijhuis,

Secretaris van de fractie van de PvdA 

Naschrift redactie:
In de mid-jaren '70 zorgden klanten van de toenmalige discotheek Biribi aan de Holtjesstraat voor de eerste Defibrillator op een ambulance van de GGD. Per autoped werd een tocht van Maastricht naar Almelo afgelegd in twee dagen, waarbij publiciteit werd gezocht en geld werd ingezameld. De Defibrillator - kosten toen 15.000 harde guldens - kwam er.
In de afgelopen jaren zijn tal van bedrijven en verenigingen begonnen met cursussen en aanschaffen van de huidige Defibrillatoren (AED) die nu rond de 1000 euro kosten. De kranten hebben er de afgelopen twee jaar vol mee gestaan. Inmiddels zijn de apparaten ook gewild 'dievengoed' geworden, want de AED die op het Twents Hippisch Centrum aan de Bosrand hing, is gestolen. Nu de PvdA-fractie ook het belang gaat inzien, zou een greep in de goedgevulde fractiekas misschien uitkomst kunnen bieden voor de Looleeruiters aan de Bosrand?

Archief
Terug naar vorige pagina