Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-09-2009  

VVD-vragen over participatie glasvezelnetwerk

 

Betreft: Gemeentelijke participatiemogelijkheden breedband & glasvezelnet

Geacht College,
Is het u bekend dat er plannen zijn van het kabinet om lokale overheden ruim baan te geven voor miljardeninvesteringen in bijvoorbeeld glasvezelnetten die supersnel internet mogelijk maken? Nu mogen lokale overheden alleen netwerken financieren die via marktwerking niet tot stand kunnen komen. Middels het voorstel moeten gemeenten onder marktconforme condities kunnen participeren in de aanleg van snel internet. Het wetsvoorstel, dat een wijziging inhoudt van de Telecomwet, ligt momenteel ter toetsing bij de Raad van State.
In Almelo is COGAS in samenwerking met diverse strategische partners al geruime tijd druk doende om snelle internetmogelijkheden te realiseren voor woningen, scholen en bedrijven. Hiertoe worden diverse projecten en diensten ontwikkeld.

De VVD fractie heeft de volgende vragen:
1. Welke gevolgen heeft dit wetsvoorstel (bij uitvoering) voor de gemeente Almelo en meer concreet voor de lopende projecten die worden ontwikkeld door COGAS en zijn strategische partners?
2. Staat de gemeente Almelo op basis van dit wetsvoorstel meer commerciële en dus deels concurrerende initiatieven voor COGAS binnen de gemeentegrenzen toe?

Met belangstelling zien wij uw antwoord tegemoet.

Hoogachtend,

G.H. van Woudenbergh
fractievoorzitter VVD

Archief
Terug naar vorige pagina