Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-09-2009  

Kozijn (PvdA) wil wel wethouder worden

 

ALMELO - Fractievoorzitter Bert Kozijn (PvdA), die zijn fractie onwetend liet over het niet langer beschikbaar zijn als fractievoorzitter en in het PvdA-achterkamertje regelde dat Mieke Kuik-Verweg de nieuwe lijsttrekker wordt voor de komende gemeenteraadverkiezing in maart 2010, is wel in voor een functie als wethouder.
Het rumoer dat kortstondig de kop op stak onder de fractieleden - enkelen hadden best willen kandideren - werd de kop ingedrukt en in de volgende ledenvergadering werd Mieke Kuik met algemene stemmen benoemd tot de lijsttrekker.

De man die als fractieleider 'de knoet' hanteerde en geen tegenspraak dulde, moet de plek gaan innemen van de wel eens uit zijn rol vallende en vertrekkende Bert Kuiper. Mieke Kuik en Theo Schouten zijn de andere wethouderskandidaten voor de PvdA.
De man die als fractieleider keer op keer elk kritisch signaal van de oppositie negeerde en binnenskamers met fractieleider Slettenhaar (CDA) de onvoorwaardelijke steun overeind hield voor het college van B&W.
Wat al langer werd vermoed, wordt bewaarheid. 
Kozijn gaat voor het ambt als wethouder.  

Ongetwijfeld zal de openlijke kandidatuur van Kozijn tot het slachtofferen van een van de drie PvdA-kandidaten leiden, omdat het niet aannemelijk is dat de PvdA in Almelo opnieuw op het Wouter Bos-effect van vier jaar geleden hoeft te rekenen en weer het recordaantal zetels van 13 zal bemachtigen. Daar komt bij dat de Almelose burgers het bestuurlijk machtsdenken meer dan zat zijn.

Zijn 'bloedbroeder' in de coalitie, fractievoorzitter Henk Slettenhaar (CDA), zal de kandidatuur Kozijn vast en zeker steunen. Slettenhaar liet namelijk vorige week tussen neus en lippen door weten dat de kandidatenlijst van het CDA de nodige wijzigingen zal ondergaan en hijzelf fractievoorzitter wil blijven omdat anders teveel ervaring verloren gaat.

Gerrit van Woudenbergh (VVD) zag het dus goed dat de beide heren al de komende coalitievorming aan het regelen zijn!

Lees ook het bericht en reacties op TC Tubantia.

Archief
Terug naar vorige pagina