Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-09-2009  

B&W besluiten dd 02-09-2009

 


Besluitenlijst B&W dd 1 september 2009
15. Europese aanbesteding Fusion/Soc. Dienst
04. B&W: Plan winkelcentrum Nijreessingel Almelo/ZuidOost
04. RV: Plan winkelcentrum Nijreessingel Almelo/ZuidOost
05. B&W: Jaarplan 2009 maatschappelijke ondersteuning
05. RV: Jaarplan 2009 maatschappelijke ondersteuning
06. B&W: Erasmus - fin. jaarverslag 2008
06. RV: Erasmus - fin. jaarverslag 2008
11. B&W: verzoek 1 planschade Beeklustlaan
12. B&W: verzoek 2 planschade Beeklustlaan
10. B&W raadsbrief prijsvraag groene speelplekken
11. B&W: besluit tot inzamelen kunststofafval
11. RV: besluit tot inzamelen kunststof afval
13. B&W-reactie bestemming Oosterweilanden Twenterand
14. B&W: uitbreiding archief
15. B&W: uitv. motie regio Twente - takendiscussie
16. B&W: Portefeuille waarnemend burgemeester
17. B&W: uitbreiding raadsgriffie 1 fte - schaal 12
18. B&W: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
19. B&W: intensivering aanpak overlast en verloedering
19. RV: intensivering overlast en verloedering
20. B&W: stand van zaken Wet inburgering
08. B&W: aarden wal RW35 - Maatkampsdwarsweg
08. RV: aarden wal RW35 - Maatkampsdwarsweg
07. B&W: weigeren ontheffing Noordbroek 2 - Dolle Pret in Almelo BV

Archief
Terug naar vorige pagina