Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-06-2009  

CDA vragen over info-avond jongerenoverlast

 

Betreft: Vragen aan college van B&W tijdens vragenuurtje van 23 juni over Informatiebijeenkomst over jongerenoverlast

Op woensdag 3 juni 2009 is er een informatiebijeenkomst geweest over jongerenoverlast in de binnenstad. De CDA fractie is buitengewoon content met dit initiatief van het college. Het CDA heeft de volgende vragen:

Heeft deze bijeenkomst nog nieuwe feiten en omstandigheden opgeleverd?
Wat is de marsroute die uw college volgt om deze problematiek tot ieders tevredenheid op te lossen?
Wilt u de gemeenteraad van de voortgang op de hoogte houden? 

Met vriendelijke groiet,

Lily Altena

Fractiesecretaris CDA
 

Archief
Terug naar vorige pagina