Politiek nieuws


Plaatsing  
 
08-06-2009  

ALA wil eindelijk opheldering monorail project

 

Tijdens de begrotings behandeling op 5 en 6 november werd, door wethouder Sjoers, duidelijk gesteld dat er geen middelen meer beschikbaar waren voor dit project (zie notulen )
Tot onze stomme verbazing blijkt echter dat er een college voorstel gedateerd 21 oktober 2009, dus ruim voor de begroting, is ,waarin voorgesteld wordt, na intern overleg met wethouder Sjoers, om 23.662,74 beschikbaar uit het Openbaar vervoers fonds van de regio, te gebruiken voor de voortzetting van het Monorail project.

Navraag bij de regio geeft aan dat dit geld bestemd was voor openbaar vervoer projecten en dat alle denkbare projecten hiervoor in aanmerking kunnen komen, zolang het maar openbaar vervoer betreft.

Vragen:

1. Waarom heeft wethouder Sjoers tijdens de begrotings behandeling de raad niet geïnformeerd over het college voorstel 23.662,74 euro extra beschikbaar te stellen voor het monorail project? Immers hij was, tijdens de begrotings behandeling, hiervan op de hoogte.

2. Waarom is deze informatie “achter “gehouden? Er is toch een informatie plicht?

3. Waarom is de Raad niet geïnformeerd over voortzetting van het project terwijl bekend is dat er zeer verschillend over dit project gedacht wordt en dat het de gemoederen van de Almelose bevolking bezig houdt?

4. Het project speelt al jaren en in al die tijd heeft de gemeenteraad niet gesproken over dit onderwerp .terwijl de raad ,een aantal keren, om informatie gevraagd heeft.
Daarom vraagt A.L.A. om het project met onmiddellijke ingang te stoppen, er geen geld meer aan te besteden, totdat de raad haar mening heeft gegeven.

Archief
Terug naar vorige pagina