Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-06-2009  

PvdA vragen over herindelen, fuseren...

 

Geacht College,
In het blad Binnenlands Bestuur van 5 juni 2009 is in het artikel "Fuseren, herindelen of samenwerken" (blz. 18 en 19) de volgende tekst te lezen: "In Overijssel is herindeling na de grootsscheepse opschaling van 2001 geen issue. ...............Er wordt wel gespeculeerd over herindeling en grenscorrecties, met name in en rond Almelo. Wierden denkt na over samenwerking met de plattelandsgemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten, goed voor bijna 90.000 inwoners. Vanuit Almelo is daarop gereageerd met de gedachte om Wierden met Almelo her in te delen tot een gemeente van ongeveer 100.00 inwoners."

De fractie van de Partij van de Arbeid stelt daarbij de volgende vragen:

Heeft het college van B en W kennis genomen van bedoeld artikel? Is er over dit artikel contact geweest tussen de redactie ven Binnenlands Bestuur en de gemeente Almelo? Indien er contact is geweest, is het dan op ambtelijk of bestuurljk niveau geweest? Graag vernemen we van het college een reactie op met name die passages in het artikel die over Almelo gaan.

Hoogachtend,

Mevr. M. Nijhuis, secretaris van de fractie
 

Archief
Terug naar vorige pagina