Politiek nieuws


Plaatsing  
 
18-04-2019  

Burgemeester boos op fractielid PVA

Steunfractielid deelt opname telefoongesprek met ambtenaar

De Nationale Ombudsman bewerkstelligde een aantal jaren geleden dat burgers gesprekken met bijvoorbeeld overheidsdiensten en keuringsartsen van het UWV mogen opnemen. Dit echter niet zonder daarvan eerst melding te hebben gemaakt aan de gesprekspartner. Dit is echter geen vrijbrief om die opgenomen gesprekken publiekelijk te maken.
 

ALMELO – Burgemeester Arjen Gerritsen is boos op de fractie van Partij Vrij Almelo (PVA). Steunfractielid en raadsvolger Hans van der Burg informeerde telefonisch bij een ambtenaar over een juridische kwestie tussen de gemeente en een ondernemer en nam dat gesprek onaangekondigd op. Vervolgens stelde Van der Burg de ‘stiekeme opname’ beschikbaar aan de ondernemer die onlangs bij de bestuursrechter in het ongelijk werd gesteld in het geschil met de gemeente. De ondernemer in kwestie mailde de opname op zijn beurt aan de landelijke en regionale pers en alle raadsleden. Deze ondernemer stuurt de laatste tijd eveneens tal van mailtjes aan alle voornoemde geadresseerden met in zijn ogen voorbeelden van gesjoemel door het Almelose college van B&W in de hoop dat deze daar werk van maken dan wel pressie uit te oefenen dat ook hij zijn gewenste vergunning krijgt, maar waarvan de bestuursrechter de gemeente in het gelijk stelde in de weigering die vergunning te verlenen.

Burgemeester Gerritsen vindt dat Van de Burg alle regels van fatsoen heeft genegeerd en daarmee tevens het publieke vertrouwen in de lokale overheid schaadt ondanks dat de bestuursrechter zich heeft uitgesproken. Van der Burg wordt in deze nog wel gesteund door zijn fractievoorzitter Harry de Olde - zo schrijft Tubantia - die eerder al eens bakzeil haalde toen een zorgondernemer dreigde met een rechtszaak gelet op boude publieke acties ten aanzien van zijn onderneming. Die kwestie leidde toen tot een politieke scheuring in de PVA.
Burgemeester Gerritsen gaat de nu gerezen PVA-actie aan de orde stellen in een overleg met alle fractievoorzitters. Het kan ook zijn dat de fracties bij meerderheid deze actie op de agenda van de gemeenteraad willen plaatsen en De Olde de actie van zijn steunfractielid publiekelijk moet verdedigen dan wel moet afkeuren. Een motie van wantrouwen ten aanzien van de PVA kan dan wel eens het gevolg zijn.

Archief
Terug naar vorige pagina