Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-12-2018  

Twente niet op één lijn in Omgevingsdienst


VVD-politica Quirine Munnich maakt zich zorgen over mogelijk een 'valse start' van de Omgevingsdienst Twente, de gemeenschappelijke regeling voor 14 Twentse gemeenten qua milieu en bestemmingsplannen.
 

ALMELO – Het is al weer enige maanden geleden dat burgemeester Arjen Gerritsen de gemeenteraad informeerde over de huisvesting per 1 januari a.s. van de Omgevingsdienst Twente in het Almelose stadhuis. Binnen de Omgevingsdienst Twente werken alle 14 Twentse gemeenten samen over milieuzaken, vergunningen en uitwerkingen op basis van de geldende ruimtelijke ordening. Daarvoor worden vanuit alle gemeenten ambtenaren gedetacheerd naar Almelo onder leiding van hoogste ambtenaar Strebus.
Alleen, meldde burgemeester Gerritsen toen ook nog dat niet alle taken vanuit de 14 gemeenten worden uitbesteed aan de gezamenlijke Omgevingsdienst Twente omdat enkele gemeente bepaalde taken in eigen huis wilden houden. Stroperig zo’n startende samenwerking die juist van belang is vanwege de nieuwe Omgevingswet die officieel in 2021 van kracht wordt. In de voorbereiding naar 1 januari a.s. waren derhalve vier opties voorgelegd aan de 14 Twentse gemeenten. ‘Almelo gaat voor optie 4’, meldde Gerritsen en daarmee alle taken zoals het basispakket en de Wabo-gerelateerde milieuadvisering onderbrengend onder de gezamenlijke dienst in het ‘huis’ waar Gerritsen ‘huismeester’ is. Op zich logisch, want anders moeten diverse taken die het grensgebied Almelo betreffen op verschillende etages vorm gegeven worden. Gerritsen hoopte destijds wel dat de andere 13 gemeenten ook over de streep getrokken konden worden om dat voorbeeld te volgen.

Dat nu lijkt een illusie ruim 3 weken voordat men officieel start. De VVD-fractie maakt zich nu zorgen.  Enerzijds om mogelijk financiële gevolgen voor Almelo dat toch de benodigde volle capaciteitsruimte in het stadhuis heeft ‘vrijgemaakt’ voor verhuur aan de Omgevingsdienst Twente als gemeenschappelijke regeling.
Uiteraard wil de VVD ook weten wat de gevolgen zijn indien meerdere gemeenten maar een deel van het takenpakket inbrengen en vraagt men zich eveneens af of niet nog kan worden bewerkstelligd dat alle gemeenten gaan voor de volledige variant waardoor de één loket gedachte op Twentse leest geschoeid kan worden, zodat voorkomen kan worden dat Twentse ondernemers/burgers van het ene loket naar het andere worden gestuurd inzake milieuadvies en vergunningen?
Dat laatste vreesde Gerritsen maanden geleden niet omdat hij toen stelde dat alle aanvragen via het gezamenlijke kantoor lopen maar dat op onderdelen de werkzaamheden achter de schermen deels in de eigen gemeente worden uitgevoerd om dat via de centrale vestiging van de Omgevingsdienst Twente af te handelen met de aanvragers.
Wellicht kan Gerritsen daar nog meer helderheid in verschaffen.


Vragen VVD Almelo over nieuwe Omgevingsdienst Twente

Archief
Terug naar vorige pagina