Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-12-2018  

Vragen D66 over Jeugdzorg en Wmo

 

ALMELO – De fractie van D66 las in de Raadsbrief van het College van B&W aan de gemeenteraad dat verantwoordelijk wethouder Arjen Maathuis de cyclus van Planning & Control gaat versterken met tussentijdse rapportages om sneller te kunnen ingrijpen indien beoogde cijfers achterblijven of zich zelfs tegen de prognoses in bewegen. Dit omdat de kosten de pan uitrijzen en de gemeente steeds meer moet bijpassen. Vooral het aantal jongeren dat een beroep doet op Jeugdzorg is de laatste jaren enorm gestegen. Maathuis wees eerder in deze op signaleringen van scholen en daarmee gepaard gaande toenemende verwijzing door huisartsen die daarmee ook van het onderhavige dossier verlost zijn. De wachtlijsten bij Jeugdzorg zijn volgens Maathuis daarom de laatste jaren erg toegenomen net zoals de tekorten die tot nu door het kabinet VVD/CDA/D66/ChristenUnie onvoldoende worden gecompenseerd.
Nieuwbakken raadslid Monique van Saane maakt zich namens D66 erg ongerust over het onderwerp zorgkosten via Jeugdzorg en Wmo en vreest bezuinigingen net zoals de striktere inzet van wijkcoaches bij huisartsenpraktijken en de wijken en zelfs temporisering van aanvragen. E.e.a. heeft Van Saane nu namens D66 Almelo op schrift gesteld aan het Almelose college van B&W voor het verkrijgen van antwoorden.
Lees de bijlage…


Brief D66 aan college over vrees bezuinigen zorg

Archief
Terug naar vorige pagina