Politiek nieuws


Plaatsing  
 
29-11-2018  

Enschede gunt Almelo niet veel

 

ALMELO/ENSCHEDE – Dat de Omgevingsdienst Twente, het gezamenlijke kantoor voor de Twentse regio inzake omgevingsvergunningen straks in Almelo zit, schijnt de gemeenteraad van Enschede niet lekker te zitten. Per 1 januari 2019 zou de Omgevingsdienst Twente zetelen hoog in het Almelose stadhuis met directeur Strebus als hoogste ambtenaar die voordien in dienst was bij de gemeente Enschde en de Regio IJssel/Veluwe. De Omgevingsdienst Twente werd als overkoepelend orgaan van de 14 Twentse gemeenten al opgetuigd in oktober 2017, ruim een jaar geleden maar sinds dat werd besloten de dienst in Almelo te huisvesten met als voordeel centrale ligging in Twente en comfortabele huisvesting, wordt er door de gemeenteraad van Enschede op de rem getrapt zo vernam De Roskam in de wandelgangen van andere Twentse gemeenten. Het wordt Almelo kennelijk misgunt, net zoals eerder de Enschedese gemeenteraad uiterst kritisch was over het bouwplan van Kees Smit Tuinmeubelen op het gezamenlijke XL Businesspark Twente in Almelo.

Eerder haalde Enschede het RIEC Oost Nederland al binnen ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit, dat voordien in Almelo zat. Ook de Omgevingsdienst Twente zou die weg moeten bewandelen, zo luidt de onuitgesproken wens in de Enschedese gemeenteraad als zijnde de grootste stad van Twente maar wel gelegen aan de rand van Nederland laat staan centraal in Twente waarvoor de gezamelijke dienst is opgericht ten aanzien van het verlenen van vergunningen inzake omgeving- en bestemmingsvoorschriften binnen Twente.

Dat Almelo ‘leurt’ met de aandelen van Twence, steekt in Enschede eveneens. Almelo wil dat wel, maar kan die aandelen alleen slijten aan de medeaandeelhouders die echter niet genegen zijn om de  knip’ te trekken. Een besluit overigens dat bezinning nodig heeft in Almelo omdat Twence al een veel hoger dividend in het vooruitzicht stelde dan waarop door Almelo was gerekend. Twence is namelijk naast verwerker van afval ook een belangrijke speler in Twente voor warmte en elektriciteit geworden dankzij een rijkssubsidie van meer dan 200 miljoen euro.
Verkoop zou Almelo wel geld in het laadje brengen om de schuldenberg af te lossen, maar gooit wellicht ook het ‘kind met het badwater’ weg op langere termijn.

Archief
Terug naar vorige pagina