Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-11-2018  

Aanklacht tegen PVA-raadslid De Olde


Mocht het openbaar ministerie in de 'zaak De Olde' tot rechtsvervolging overgaan, wordt de positie als raadslid voor De Olde heel penibel. Mocht dat eveneens tot zijn vertrek leiden als raadslid, is hoe curieus ook, het geroyeerde lid Hans van Houwelingen volgens de Kieswet de eerste opvolger voor Harrie Wieseman als tweede, die eveneens geen lid meer is van de PVA. De huidige rechterhand van De Olde, fractieondersteuner Hans van den Burg, is daarna pas de eerstvolgende kandidaat. Zo wordt het lijstje afgewerkt indien telkens wordt bedankt voor de eer.
 

ALMELO – PVA-raadslid Harry de Olde ligt zwaar onder vuur bij voormalige partijgenoten. Stapte eerder al raadslid Weinreder uit de PVA-fractie, nu zijn zeven oud-bestuurders en leden naar de politie gestapt om aangifte te doen wegens verduistering middels valse facturen, het pogen tot aanzetten van verkiezingsfraude en het verkondigen van smaad en laster ten aanzien van zijn ex- medeleden. In Tubantia doen de voormalige campagneondersteuners en ex- leden kond van hun aangifte in reactie op een eerdere aangifte van De Olde tegen ex- bestuurslid en verkiezingskandidaat 2018 Hans van Houwelingen wegens op zijn beurt smaad en laster.

De voormalige leden Cor Werkman, Marijke Werkman, Herman Baas, Ger Blok, Mark Leus en Harrie Wiesemann scharen zich nu achter Van Houwelingen bij het doen van aangifte tegen De Olde.

Wieseman stapte gelijk met Weinreder op als fractieondersteuner van de PVA en ondersteunt Weinreder nu in zijn raadswerk als éénmansfractie. Wieseman raakte gebrouilleerd met De Olde vanwege een onderzoek naar verzorgd wonen in een aantal zorgvilla’s aan de Ootmarsumsestraat. Wieseman had contact met bewoners, tekende hun klachten op en De Olde stelde op zijn beurt vragen aan het college van B&W over de vermeende misstanden. Toen de eigenaar/bestuurder van de zorgvilla’s op zijn beurt met procesgang dreigde tegen de PVA en voorman De Olde, liet deze Wieseman keihard vallen. De vermeende misstanden werden groots bericht in Tubantia maar bij het nemen van de foto bij het artikel wilde De Olde niet op de foto en keek hij van afstand welwillend toe.

Opvallend genoeg meldt De Olde niets over de malversatie-aangiftes bij de politie ten aanzien van zijn persoon op de website van PVA. Geen enkel publiekelijk verweer, terwijl vermeende diefstal/verduistering namelijk niet iets is wat past bij de ANBI-status die de PVA verkondigt op haar website en waardoor giften belastingvoordeel opleveren voor de gevers.

Archief
Terug naar vorige pagina