Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-10-2018  

D66 stelt vragen over reorganisatie Stadhuis

 

Brief fractie D66 aan college van B&W
ALMELO - D66 Almelo wil graag van het college van B & W weten hoe het op dit moment staat met de reorganisatie (organisatieontwikkeling) binnen het Stadhuis. Tijdens de begrotingbehandeling van vorig jaar, waarin € 1,874 miljoen werd gereserveerd voor de reorganisatie, heeft het college de raad toegezegd deze regelmatig over de stand van zaken te informeren. Dit is tussentijds niet gebeurd en ook in de Bestuursrapportage kwam het niet uitgebreid aan de orde.
Ondertussen krijgt de fractie van D66 allerlei signalen, zowel van binnen als van buiten het Stadhuis, dat de reorganisatie alles behalve soepel verloopt. De organisatie zou vooral veel met zichzelf bezig zijn en medewerkers raken hierdoor in de knel. D66 Almelo maakt zich vooral zorgen over deze medewerkers en vraagt het college daarom meer inzicht in de voortgang en personele consequenties van de reorganisatie te geven.

Daartoe heeft D66 inmiddels de volgende schriftelijke vragen naar het college gestuurd:
1.    Hoe staat het met de reorganisatie/organisatieontwikkeling? Wat is al gebeurd en wat moet nog gebeuren?
2.    Wat doet u om de belasting van medewerkers binnen normale en acceptabele grenzen te houden.
3.    Is er inzage in, of een verband te leggen tussen dit reorganisatieproces en (ziekte-) verzuimcijfers? Is hiervoor extra flankerend sociaal beleid van toepassing?   
4.    Hoeveel medewerkers hebben de organisatie sinds medio 2017 verlaten? Zijn er medewerkers vertrokken met toekenning van wachtgeld?
5.    Hoeveel medewerkers zijn sinds die tijd aangenomen? Hoeveel externen zijn ingehuurd in het kader van de reorganisatie/organisatieontwikkeling?

In 2017 is € 704.000,- besteed aan de reorganisatie/organisatieontwikkeling, voor 2018 was in de begroting € 1.874.000 gereserveerd, in de bestuursrapportage is een bedrag van € 200.000,- verschoven van HRM naar de reorganisatie/organisatieontwikkeling, en ten slotte staat in de begroting voor 2019 een bedrag van € 1.540.000,-. Opgeteld leiden deze bedragen tot een totaal van € 4.318.000.

6.    Is deze berekening correct? Kunt u dit bevestigen dat per eind 2019 het bedrag voor de organisatieontwikkeling vrijwel volledig besteed zal zijn?

In de begroting voor 2018 is in het kader van de organisatieontwikkeling een besparing van € 400.000,- opgenomen.
Hoe gaat u deze besparing invullen?

Jeroen Wiertz,
Fractievoorzitter D66

Archief
Terug naar vorige pagina