Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-07-2018  

Links Blok predikt vernieuwing

 

ALMELO – Vanavond om 19.30 uur predikt het ‘linkse blok’ bestaande uit de PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo in de gemeenteraad de vernieuwing onder de noemer ‘Zo kan het ook!’ als alternatief beleidsprogramma tegenover het coalitieakkoord van het CDA, VVD, Lokaal Almelo Samen (LAS) en ChristenUnie.
Een heel ‘links’ wensenlijstje komt voorbij zonder financiële onderbouwing en verder vergelijkbaar bijvoorbeeld met de opeenvolgende lokale verkiezingsprogramma’s van de PvdA sinds 1998. In al die jaren sindsdien droeg de PvdA mede bestuursverantwoordelijkheid tot zo’n drie jaar geleden interne strubbelingen de fractie van de PvdA uiteen deed vallen en wethouder Timmer het bijltje er bij neergooide. In al die jaren verzuimde de PvdA de eigen ‘speerpunten’ tot beleid te verheffen.
Nu worden die ‘speerpunten’ aangedragen met steun van de SP, GroenLinks en oud- PvdA’er Bert Hümmels (LA) met het dringende verzoek deze speerpunten alsnog vorm te geven in het nieuwe coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Wie beide beleidsprogramma’s leest, komt echter tot de conclusie dat ook in het coalitieprogramma wel degelijk deze zaken benoemd worden en dat er wel degelijk zorg bestaat hoe mensen met een kleiner inkomen te betrekken voor een betere toekomst in de samenleving als geheel.
In het ‘linkse’ vernieuwingsprogramma ‘Zo kan het ook!’ verder geen enkel woord over de schuldpositie van de gemeente die in voorgaande bestuursperioden tussen pakweg 2006 en 2012 werd opgebouwd, mede onder bestuursverantwoordelijkheid van de PvdA. Met een ‘lege knip’ is ‘strooien’ met gemeenschapsgeld lastig, zou ook het ‘linkse blok’ moeten weten. Hun vermeende achterban heeft dat al jaren in de praktijk ondervonden. Enige ‘zelfreflectie’ zou het ‘linkse blok’ onder aanvoering van de PvdA dan ook sieren. Bovendien hebben LAS en coalitiepartner ChristenUnie in het coalitieakkoord met CDA en VVD wel degelijk gezorgd voor aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben. Rest de vraag wat er mis is met arbeidsparticipatie in plaats van experimenteren met een basisinkomen?
Belangstellend? Vergelijk hieronder het Coalitieakkoord 2018-2022 met het alternatief 'Zo kan het ook! van het 'linkse blok'.
Het debat begint om 19.30 uur in de Almelose raadszaal.


Alternatief Links Blok: Zo kan het ook!
Concepttabel: Zo kan het ook!
Coalitieakkoord 2018-2022

Archief
Terug naar vorige pagina