Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-07-2018  

Man/vrouw strijdt om vicevoorzitterschap raad

 

ALMELO – Oude tijden herleven. In de gemeenteraad van Almelo is een strijd ontbrandt tussen man(nen) en vrouw(en) over het vicevoorzitterschap. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt dat Marcel Zielman, de leidsman van het CDA als grootste fractie. Maar niet iedereen in de gemeenteraad kan leven met de stapeling van functies voor Zielman. Zo wil deze ook fractievoorzitter blijven en dat kan niet gelet op het raadsreglement uit 2002, mede omdat het vicevoorzitterschap ook betekent dat men voorzitter is van het presidium dat de raadsagenda vast stelt in overleg met het college en de griffie. De ‘vermeende macht’ is derhalve wat overtrokken.

Feminisme steekt de kop op
Monique van Saane (D66), nieuwkomer in de gemeenteraad, heeft zich opgeworpen als tegenkandidaat. Op Twitter meldt Van Saane triomfantelijk dat zij zich heeft gekandideerd en dat de kandidatuur van Zielman in strijd is met het raadsreglement. Ook maakt zij in Tubantia duidelijk dat het in in het stadhuis een mannenbolwerk is. In deze wijst zij ook naar de coalitie. Zij citeert zelfs wijlen minister Els Borst: ‘De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten’. Voor Van Saane, in het dagelijkse leven ook bekend als hypnotherapeute, Reiki-specialiste en wandelcoach is het schijnbaar meer een feministische strijd.

<< Met 11 vrouwen in de gemeenteraad, gesteld allemaal ‘volgelingen’, en met wellicht steun van de oppositie kan dat dus nog ‘vuurwerk’ opleveren ook binnen de diverse (coalitie)fracties.  Kortom, de aanpassing van het reglement uit 2014 is dinsdag a.s. in de gemeenteraad nog geen gelopen race.

Archief
Terug naar vorige pagina