Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-06-2018  

Coalitieakkoord, gratis parkeren en zwembad


Jan Martin van Rees wordt door De Roskam genoemd als mogelijke wethouder voor LAS.
 

ALMELO – Al direct na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart jl. werd duidelijk dat de grootste drie raadsfracties, CDA, VVD en Lokaal Almelo Samen (LAS) op elkaar waren aangewezen om tot een stevig bestuursmandaat te komen. Ook werd meteen duidelijk dat de ChristenUnie met de zittend wethouder Alex Langius een sterke troef had om een nieuwe coalitie te completeren.
De afgelopen maanden werd door de (in)formateurs Hans Esmeijer (CDA) en Henk Jan Meijer (VVD) gestaag gewerkt aan een coalitieakkoord waarin de vier voornoemde partijen zich konden vinden en ook nog ruimte was om deels wensen van oppositiefracties te honoreren.

Maandag presenteerden in het stadhuis de voormannen Marcel Zielman CDA), Jemy Pauwels (VVD), Gijs Stork (LAS) en Wouter Teeuw (CU) het coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode tot maart 2022.
Opvallend het gratis parkeren (2 uur) om de binnenstad weer een ‘boost’ te geven. LAS en VVD ijverden al langer voor dit parkeerbeleid dat volgens afspraak een proefperiode van 3 jaar bevat. De jaarlijkse kosten van 9 euroton moeten gelijk worden gedeeld door de gemeente, stadsbeheer en de middenstand.
Eveneens opvallend het plan voor een nieuw of vernieuwd overdekt zwembad ter vervanging van het gedateerde huidige bad aan de Sluiskade NZ.
Het zijn de meest kenmerkende ambities voor een bestuursperiode waarin toch ook nog ‘oud zeer’ aandacht eist om financieel weer op de rit te komen. Het te ambitieuze verleden en ook het kabinetsbeleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte zijn mede debet voor de lange periode van bezuinigen (lees lastenverzwaring) die Almelose burgers en ondernemers treft.

Zo verloste de provincie Overijssel de gemeente al van het teloor gegane project Waterrijk door gronden aan te kopen, maar het plan voor een megastal met 19.000 varkens bij Aadorp is nog wel een angel in de coalitie. Een raadsmeerderheid sprak zich in het verleden uit tegen die ontwikkeling en LAS wil daaraan vasthouden. Het onderwerp is daarom een ‘vrije kwestie’ die uitgekristalliseerd moet worden in de gemeenteraad tijdens de bestuursperiode.

Toch willen de coalitiegenoten investeren. Daarvoor is 20 miljoen euro opgenomen in een meerjarig programma. Fietspaden, wegen en kunstwerken (bruggen e.d.) souperen de helft van dat bedrag. Een verlaging van de ‘opcenten’ Ozb lijkt in deze een brug te ver, want het streven blijft om 2020 weer financieel ‘boven Jan’ te zijn, zodat het provinciaal toezicht beëindigd kan worden.

De coalitiepartijen hebben verder het ‘taakveld’ per wethouder (4) al vastgelegd. Het officieel bekend maken van de wethouders volgt volgende week nadat de formele integriteitsonderzoeken zijn afgerond. Namen die in de media circuleren zijn Eugène van Mierlo (CDA), Arjen Maathuis (VVD), en Alex Langius (CU). Nieuw in deze de melding in De Roskam dat Jan Marten van Rees de mogelijke kandidaat voor LAS is. Van Rees nam vorige week afscheid als wethouder in Losser en was voordien wethouder in Haaksbergen.

Lees hier het coalitieakkoord

Archief
Terug naar vorige pagina