Politiek nieuws


Plaatsing  
 
16-03-2018  

Fatsoen

 

In dit land wordt vaak gesproken over hufterig gedrag. Op straat, op de werkplek, in het verkeer, op het sportveld, over minderheden, et cetera. De roep op zwaarder straffen neemt hand over hand toe en politici volgen over het algemeen dat laatste maar al te graag om maar in de gunst van de kiezers te blijven of te komen.
Zo’n beetje alles wat minder goed gaat in de Nederlandse maatschappij, we houden het gemakshalve binnen de grenzen,  wordt te onpas verweten aan minderheden en vluchtelingen. De geschiedenis herhaalt zich voortdurend. Het zijn niet alleen mensen die maatschappelijk ‘de boot’ hebben gemist, maar ook zeer welvarende burgers die er deze mening op nahouden. Te onpas wordt ook de vrijheid van meningsuiting aangehaald om de meest hufterige uitspraken te (kunnen) doen.  Erger wordt het wanneer dat ook nog eens wordt getoond in de zendtijd voor politieke partijen.
Alles lijkt dan te zijn geoorloofd om de gunst van de afgunstige kiezer binnen te hengelen. Ja, de moraal is ver te zoeken. Inspelen op onderbuikgevoelens schijnt daarbij de weg te zijn.
Kreeg de Brits-Indische schrijver Salman Rushdie voor zijn roman De Duivelsverzen een fatwa over zich uitgeroepen, de afvallige VVD’er Geert Wilders solliciteert er ook voortdurend naar. Het kost ‘bakken met geld’ om dit figuur te beveiligen en daar betalen wij met z’n allen voor. Op zich niet erg als je het landsbelang dient, maar als de hetze zover doorgevoerd wordt dat het land, en dus wij allen,  daar schade door ondervinden, mag men zich toch wel eens achter de oren krabben. Stoppen met zijn beveiliging gaat mij te ver, maar buiten de landsgrenzen…

Wat doet Wilders nu voor de mensen die het wat minder hebben? Waar blijven de belangen van Henk en Ingrid die Wilders ten tonele voerde?

Zo maar wat stemgedrag op een rij:
1. Hogere eigen bijdrage in de zorg – Wilders stemde voor!
2. Bezuinigingsvoorstel persoons gebonden budget – Wilders stemde voor!
3. Bezuinigingsvoorstel  begeleiding ouderenopvang dagbesteding – Wilders stemde voor!
4. Voorstel inkomensafhankelijke ziektekostenpremie – Wilders stemde tegen!
5. Afschaffen eigen risico in de zorg – Wilders stemde tegen!
6. Maatregelen verminderen wachtlijst Jeugdzorg – Wilders stemde tegen!
7. Wettelijk recht op jeugdzorg behouden – Wilders stemde tegen!
8. Bezuinigingsvoorstel jong gehandicapten – Wilders stemde voor!
9. Voorstel meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag kunnen gebruik blijven maken van een pgb – Wilders stemde tegen!
10. Invoeren Balkenende-norm in de zorg – Wilders stemde tegen!
11. Afschaffen alleenstaande ouderen-korting – Wilders stemde voor!
12. Geen winstuitkering in de zorg – Wilders stemde tegen!
13. Korten huurtoeslag – Wilders stemde voor!
14. Afschaffen hypotheekrenteaftrek boven 1 miljoen – Wilders stemde tegen!
15. Vrijstelling huurdersheffing corporaties in gemeenten met sociale woningnood – Wilders stemde tegen!
16. Alle voorstellen armoedebestrijding – Wilders stemde tegen!
17. Invoeren miljonairsbelasting – Wilders stemde tegen!
18. Beperken belastingvoordelen Koningshuis – Wilders stemde tegen!
19. Liberalisering huursector – Wilders stemde voor!
20. Huurdersheffing sociale woningen omzetten in bouw-investeringsplicht – Wilders stemde tegen!
21. Geen recht op sociale woning met maaninkomen net boven de 1.950 euro – Wilders stemde voor!
22. Trans Atlantische vrijhandelszone TTIP – Wilders stemde voor!
23. Bevriezen lonen publiek sector – Wilders stemde voor!
24. Gelijke rechten op ww en ziektewet voor flexwerkers – Wilders stemde tegen!
25. Voorstel openheid financiering politieke partijen – Wilders stemde tegen!

Deze waslijst is zo te verdubbelen. Wat opvalt is dat Wilders het in zijn stemgedrag vooral opneemt voor de burgers die financieel weinig te klagen hebben en de minder bedeelden niets gunt.  De beweging van Wilders, men heeft geen ledenstructuur, is gebaseerd op wat de ‘grote meester’ zegt en wil en dat lieten al zijn volgelingen in de Tweede Kamer ook zien. 
Nu gaat zijn beweging het land in. Maar de opsomming hierboven is de leidraad die zijn kiezers voor ogen kunnen houden en niet de campagneleuzen, want de meeste zijn wettelijk niet uit te voeren.
Met die leuzen heeft Wilders wel zo’n beetje het morele dieptepunt bereikt. De Islam is het middel om angst aan te wakkeren. Of Wilders dat van huis heeft meegekregen? In zijn jeugdjaren verbleef Wilders enige tijd in een kibboets in Israël (foto). Is daar de indoctrinatie begonnen?
Feit is dat Wilders nogal wat spreekbeurten in de wereld heeft gehouden voor fanatiek traditioneel opgevoede Joden.  Qua mensbeeld en opvatting net zo extreem als een deel van de Islam en dus water en vuur. Daar schijnt ook zijn financiering van zijn beweging vandaan te komen. De kudde volgelingen van Wilders ontlopen net zoals de grote meester interviews en debat. De PR-spotjes op TV krijgen walgelijke vormen om de onderbuikgevoelens te voeden. Onderbuikgevoelens die in alle klassen van de maatschappij wel een voedingsbodem kunnen vinden, zo heeft ook het verleden al eens bewezen. Zijn beweging zal ongetwijfeld zetels behalen in de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat heeft de burger daar van te verwachten?
Niets luidt de conclusie. Zo lang het fatsoen geen opgeld meer doet en zijn volgelingen de walgelijke PR-spotjes niet publiekelijk afkeuren, zijn die volgelingen net zo moreel slecht als de meester zelf!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina