Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-03-2018  

Demissionair maar vinger aan de pols

 

ALMELO – De gemeenteraadsleden hebben dinsdagavond laat hun laatste raadsvergadering van deze bestuursperiode afgesloten, maar toch…
De fracties van Leefbaar Almelo, VVD en Lokaal Almelo Samen (LAS) hebben via een email van Bert Hümmels het college van B&W nog even fijntjes laten weten dat er nog steeds geen reactie is op een wat langer geleden aangenomen motie in het sociale domein.

Geacht college,

1. Hoe staat het met de behandeling van de motie “samenwerking sociaal domein”?
2. Hoe staat het met de behandeling van de subsidieaanvraag van “steungezin”?
Dit naar aanleiding van onze ongerustheid met betrekking tot het uitblijven van actie in het kader van onze motie en mede gebaseerd op signalen die ons bereiken!


laat Hümmels, mede namens zijn collega’s Edith van de Ham en Marieke van Doorn weten. 
Bijna demissionair of niet, het college van B&W zal volgens de drie indieners van de aangenomen motie gewoon moeten doen wat is opgedragen.

Archief
Terug naar vorige pagina