Politiek nieuws


Plaatsing  
 
13-03-2018  

CDA in de pen voor desolate P-Stadsbaken


Redactionele suggestie: Sloop het hele bouwblok, vergeet de havenkom op de markt en maak havenkom voor de bibliotheek om het aanzien te geven met zichtlijn vanaf de markt op bieb en oude stadhuis dat een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Op een deel van de gesloopte P-garage is ruimte voor appartementenbouw.
Vergeet verder het busstation en maak P-kelder Wierdensestraat voor de Kloosterhof.
 

Aan het College van B en W van Almelo

Almelo, 11 maart 2018.


Geacht college,

In de raadsbrief ( UIT – 1880405)  schriftelijke vragen parkeergarage Stadsbaken geeft u aan dat er nog geen keuze is gemaakt ten aanzien van de herstelwerkzaamheden.
 Citaat raadsbrief: “ Dat is afhankelijk van de optie die gekozen wordt. Volledig slopen, geen vervangende gevel maken en alleen hekwerken plaatsen (zoals garage Thiemsbrug in Hengelo) kost minimaal 100.000 euro. Een geveloplossing zoals aan de Javapark garage kost ca € 400.000,- Er dient nog een keuze te worden gemaakt.”
Einde citaat

Op de vraag of er maatschappelijke verduurzamende maatregelen worden getroffen geeft u aan dat dit de bedoeling is en dat wordt gewerkt aan planvorming.

Op basis van deze twee antwoorden heeft de CDA fractie de volgende vragen:

1.    Wil het college de mogelijkheden onderzoeken om de buitenwanden van de parkeergarage te vergroenen naar voorbeeld van de gevelgroene parkeergarage in o.a. Rotterdam, Haarlem en Breda?
2.    Wil het college een kostenindicatie geven van het vergroenen van bij voorkeur alle vier de zijden van de parkeergarage en wat de subsidie mogelijkheden zijn?
3.    De mogelijkheid mee te nemen om delen van de garage die eventueel niet kunnen worden vergroend met kunst te verlevendigen om de uitstraling van de garage richting de bewoners en bezoekers van de binnenstad te vergroten?

De parkeergarage Het Stadsbaken heeft op dit moment een weinig inspirerende uitstraling voor de buurt en voor de stad. Door de vergroening van de buitenzijde van de garage, krijgt Het Stadsbaken door uitstraling en gebruik een andere en meer positieve plek in de buurt en in de stad.
Niet alleen omdat het beter oogt, maar ook om de stad weer een stukje klimaatbestendiger te maken.

En als derde argument geeft de gemeente daarmee ook invulling aan haar verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie om te verduurzamen door vergroening.

4.    Is het college met de CDA fractie van menig dat hier van een bedreiging een kans kan worden gemaakt door niet te verstenen maar te vergroenen?


Vriendelijke groet,

CDA fractie
Woordvoerder Leidy Meijer

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina