Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-03-2018  

LAS en CU stellen krimp buslijnen aan de kaak

ChristenUnie heeft plan en vragen buslijn 95

ChristenUnie wil buslijn 95 Almelo-Wierden met ommetje door de Aalderinkshoek.
 

Aan het college van B&W van Almelo.

Onderwerp: Buslijn 66

Almelo, 06-03-2018

Geacht college,

Uit de media hebben wij vernomen dat Syntus/Keolis de frequentie van buslijn 66 drastisch gaat inperken. Dit is de enige busverbinding richting het Nijrees en dus richting het AOC. Opnieuw wordt er ingeperkt op een belangrijke busverbinding en komt er ongunstige tijdenregeling voor in de plaats.

LAS heeft hierover de volgende vragen:

  1. Is de gemeente Almelo gevraagd om een advies af te geven? Zo ja, hoe luidt dan het afgegeven advies?
  2. Wat zijn de afwegingen die zijn genomen m.b.t. tot het afgegeven advies?
  3. Indien de gemeente Almelo is gevraagd om een advies af te geven, waarom is dan opnieuw de gemeenteraad niet betrokken bij de opstelling van dit advies? ( dit n.a.v. de vorige discussie omtrent buslijn 25)
  4. Bent u ervan op de hoogte dat er opnieuw geluiden van busreizigers naar voren komen die aangeven dat de passagiersgegevens die Keolis opvoert om een inperking te rechtvaardigen niet kunnen kloppen?
  5. Hoe kan Keolis met droge ogen beweren dat de wijziging een kleine groep mensen treft terwijl er meerdere grote scholen op deze route liggen en dit de enige verbinding is richting Het Nijrees?

 

Quote passagier:
‘Busreiziger Berend Dubbe (18) uit Hengevelde begrijpt weinig van de wijziging. „Die bus zit altijd bomvol met mensen uit Neede en Haaksbergen. Waar ze vandaan halen dat er weinig gebruik van die bus wordt gemaakt, dat weet ik niet. Mogelijk dat er overdag iets minder reizigers zijn, maar ik heb nog nooit een lege bus gezien.” Zelf rijdt Dubbe dagelijks naar het ROC van Twente in Almelo.’

Quote Keolis:
‘De nieuwe dienstregeling kenmerkt zich door kleine verbeteringen, route- of lijnwijzigingen en aanpassingen die een relatief kleine groep mensen treft.’


Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,

Louis Kampman

Vicefractievoorzitter
_______________________________________

Almelo, 5 maart 2018  - ChristenUnie

Geacht college van B&W,
Zoals u weet is vorig jaar buslijn 25, door de Aalderinkshoek, opgeheven en vervangen door buurtbus 525, met alle problemen van dien (met name in capaciteit en frequentie). Diverse raadsfracties hebben daar destijds tegen geprotesteerd.
In november jl. heeft de ChristenUnie het plan geopperd om buslijn 95 (toen nog lijn 80), naar Wierden, door de Aalderinkshoek te laten rijden. De Aalderinkshoek krijgt daarmee weer een volwaardige bus, die frequent rijdt. Een praktijk-testrit heeft uitgewezen dat dit lijn 95 nauwelijks extra tijd kost.

Op dit plan hebben wij van verschillende kanten positieve reacties ontvangen:
van meerdere raadsfracties, van het wijkplatform Wierdensehoek en van het regionaal reizigersoverleg ROCOV Twente. Deze partijen vragen nu om actie.
We weten dat er inmiddels gesprekken lopen tussen de provincie Overijssel (concessieverlener) en Keolis (vervoerder) over het routeren van buslijn 95 door de Aalderinkshoek. De gemeente Almelo is ook betrokken bij dit overleg, omdat de inpassing (en bekostiging) van infrastructuuraanpassingen (bv. de aansluiting Mozartstraat – Wierdensestraat) vooral een gemeentelijke aangelegenheid is.

De ChristenUnie-fractie heeft op dit moment de volgende vragen:

1.  Wat is precies de stand van zaken van bovengenoemd overleg? Onze indruk is dat er weinig vooruitgang is, maar hopelijk hebben we dat mis?

2. Bent u bereid om een draagvlakonderzoek en/of een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, om het overleg concreet verder te
brengen? Zo ja, op welke termijn?
 3. In welk stadium zou u de gemeenteraad willen betrekken bij deze beleidsdiscussie? De gemeenteraad is immers bij uitstek het
bestuursorgaan dat lokale belangenafwegingen maakt.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Namens de ChristenUnie-fractie,

Michiel J. van Heek.

 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina