Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-10-2017  

Petitie voor bestrijding armoede bij kinderen

 

ALMELO – Raadslid Lieneke Bolhuis is een petitie gestart om het geld dat de gemeente krijgt van het Rijk voor de bestrijding van armoede onder opgroeiende kinderen, ook alleen voor dat doel te besteden. Volgens het raadslid wil het college van B&W die extra rijksbijdrage grotendeels aanwenden voor andere doelen en en het dichten van ‘gaten’in de begroting en daar is Bolhuis het niet mee eens. Met de petitie zoekt Bolhuis ondersteuning onder de burgerij om zo de extra rijksbijdrage te oormerken.
Via https://voorkindereninalmelo.petities.nl/ kan de burger dat dus online onderstrepen, maar Bolhuis en haar beweging Minimapartij staat zaterdag 14 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur ook op de Koornmarkt om ondersteunende handtekeningen te verzamelen.

Bolhuis is niet de enige in de gemeenteraad die zich druk maakt voor de juiste besteding van het geld dat staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma uittrok. De raad nam op initiatief van raadslid Marjolein Wessels (PvdA) eerder al een motie aan om het half miljoen euro te besteden waarvoor het bedoeld is. Tot nu echter met weinig resultaat omdat portefeuillehouder Javier Cornelissen (SP) met steun van zijn collega-wethouders de motie negeerde om het geld breder in te zetten. Deraad kan dat tijdens de begrotingsbehandeling 2018 nog rechtzetten, maar moet dan wel elders binnen de begroting geld vrijmaken.

Archief
Terug naar vorige pagina