Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-10-2017  

Raadsdebat over omgekeerd inzamelen van afval


In Hengelo gaan steeds meer stemmen op om de 'grijze bak' voor het restafval voorlopig maar te handhaven totdat de 'kinderziektes' wel zijn verholpen. Ook werd de suggestie gedaan om er een vrije keuze van te maken voor de burger.

De optie voor een afvalscheidingsfabriek, met in ieder geval het beste recycling-resultaat, is voor de Twentse gemeenten nog geen optie hoewel Twence dat best zou willen.
In Friesland boekt men met de professionele scheiding wel prima resultaten.
 

ALMELO - Vanavond houdt de gemeenteraad een politiek beraad over de voortgang van omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval. Het meer en meer inschakelen van de burger om afval te scheiden en dit te laten brengen naar zogenoemde milieueilanden, roept in Twente steeds meer weerstand op. Aanleiding de bergen afval bij de inzamelplaatsen en het toenemend zwerfvuil in het buitengebied waar ook natuurbeheerders zich zorgen over maken.

Is de wil om wel of niet te sorteren het probleem of ligt dat meer bij het afleveren van afval bij de milieueilanden? Na de door Lokaal Almelo Samen georganiseerde bijeenkomst van vorige week, blijkt dat mensen best wel willen sorteren, maar meer moeite hebben met de wijze van inzameling. Niet iedereen is in staat al zijn afval naar de daarvoor bestemde locaties te sjouwen en veelal loopt men dan tegen de gebrekkige werking van de ondergrondse containers aan, waardoor de afvalzak er maar naast gedropt wordt, want eerst terug naar huis  om pas daarna boodschappen te gaan doen, is voor de meeste burgers een brug te ver. Al met al brengt het heel wat extra ophaalrondes mee door verwerker Twente Milieu waardoor de op voorhand berekende lagere kosten nauwelijks worden doorberekend in lagere tarieven.
Daar komt bij, dat van overheidswege is berekend dat bijvoorbeeld bij de inzameling van plastic nauwelijks meetbare vermindering van C02-uitstoot plaatsvindt en hergebruik nauwelijks iets oplevert vanwege de vele soorten niet herbruikbare plastics.

Ook de wereldzeeën zitten vol met ‘plastic soep’ en schoonmaken is berekend op 13 biljoen dollar.
Tegelijkertijd heeft afvalverwerker Twence in Hengelo een te lage aanvoer van restafval uit het eigen achterland en moet het huishoudelijk afval uit het buitenland verwerken om nog energie te kunnen produceren voor de omliggende bedrijven.
Twente, en dus ook Almelo staat voor de keus. Gaan we door op de ingeslagen weg of maken we pas op de plaats tot alle ‘kinderziekten’ bij de milieueilanden zijn verholpen?
En is de aparte inzameling van plastics wel zinvol als de mens het scheiden toch niet goed kan uitvoeren vanwege de vele soorten.  Het meeste plastic verdwijnt achteraf alsnog in de verbrandingsovens. China verordonneerde per 1 september jl al nieuwe sorteervoorwaarden aan de Europese afvalverwerkingsindustrie op straffe van nacalculatie.

Kortom vragen te over en vanavond om 19.30 uur debatteert de gemeenteraad er over met burgers die zich vooraf hebben aangemeld als inspreker.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina