Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-09-2017  

CDA-wethouder opnieuw onder vuur (upd)

Haalt Ten Seldam de gemeenteraadverkiezing?
 

ALMELO – Wethouder Irene ten Seldam is in de huidige bestuursperiode de bestuurder die de meeste kritiek over zich heen kreeg. Dossiers over de verkeersstromen in de Noordelijke binnenstad, de wijkcentra, de fietssnelweg, de privatiseringsplannen voor de buitensport en welstand ontvingen veel kritiek waardoor nauwelijks iets van de grond is gekomen.
En opnieuw ligt Ten Seldam onder vuur. Nu over de aangekondigde versoepeling van de vestigingsregels op het XL Businesspark aan de A35.
De VVD, groot voorstander van het XL Businesspark, heeft de aanval op Ten Seldam geopend. In een brief verwijt de VVD-fractie Ten Seldam te besturen vanuit een ivoren toren en verwijt haar een gebrek aan overleg met omwonenden en geïnteresseerde ondernemers voor het bedrijvenpark. De VVD twijfelt zelfs openlijk aan haar bestuurlijke capaciteiten. Raadslid Maathuis en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, schrijft e.e.a. in de brief aan het college van B&W namens de VVD-fractie.
Maathuis vindt goed overleg met de belanghebbenden cruciaal om draagkracht te krijgen voor de bestemmingsplanwijziging van het XL Businesspark. Ten Seldam staat in dit dossier onder grote druk van de medeaandeelhouders zijnde de provincie Overijssel en de gemeenten Borne, Enschede en Hengelo maar ook door de Belgische investeerder Heylen die een ‘warehouse’ van liefst 27 voetbalvelden wil realiseren op het XL Businesspark.
Heylen loopt echter tegen te rigide bouwvoorschriften aan en dat is belemmerend voor de verhuur. De gemeenteraad gaf eerder al ‘groen licht’ voor de deal met Heylen en wist feitelijk al dat bepaalde voorschriften knellend zijn om een dergelijke investering tot succes te brengen. Heylen heeft de contacten zoals elders is bewezen, maar Ten Seldam moet nu het evenwicht vinden tussen de exploitatiebelangen van het XL Businesspark met zo’n 1.000 banen in het verschiet en de bewoners aan de rand van het dorp Bornerbroek.

Naschrift d.d. 30-9-2017
VVD-raadslid en plaatsvervangend raadsvoorzitter Maathuis heeft met de kritiek op wethouder Ten Seldam in eigen voet geschoten. Ten eerste zijn een aantal beweringen aan het adres van Ten Seldam niet juist. Zo heeft investeerder Heylen geen belemmerende planologische werking omdat dit deelplan al veel eerder werd aangepast en de nieuwe aanpassing geldt voor de derde ontwikkelingstranche van het XL Businesspark. Die ontwikkeling staat nu voor het eerste overleg met belanghebbende 'noabers'. Maathuis stipte in de brief ook de 'vertraagde' aanleg van de zwaaikom aan, maar daarvoor is door Rijkswaterstaat een onteigeningsprocedure gestart. Tussentijds probeert Rijkswaterstaat wel tot een vergelijk te komen met de grondeigenaren.

Archief
Terug naar vorige pagina