Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-06-2017  

VVD wil inzage onderhandelingen oude stadhuis

 

VVD Almelo eist openheid van college over concept-overeenkomst herontwikkeling oude stadhuis

Invulling controlerende taak

De VVD-raadslid Arjen Maathuis is hoogst verbaasd dat het college van B&W, en wethouder Ten Seldam (CDA) in het bijzonder, de raad geen inzicht wil geven in de concept-overeenkomst herontwikkeling oude stadhuis die nog met Leverink & Assen gesloten moet worden. Raadslid Maathuis: “De kaders voor herontwikkeling van het oude stadhuis zijn door de raad gesteld; we willen controleren of het college binnen de door de raad gestelde aders is gebleven voordat de overeenkomst definitief wordt. In het verleden was die toets er niet en toen gingen er uit over-enthousiasme wel eens dingen fout, zoals Fortezza.”

Twee maten

De verbazing van de Almelose VVD-fractie wordt bevestigd doordat het college met twee maten lijkt te meten. In het geval een ander groot project, namelijk de herontwikkeling van de binnenstad, vroeg het college expliciet aan de raad of wij wensen / bedenkingen hadden tegen de concept-overeenkomsten herontwikkeling Haven-Zuid (het stuk dat zojuist gesloopt is). Op aandringen van de VVD-fractie zijn toen de concept-overeenkomsten Haven-Zuid aangepast. Contractpartners konden zonder problemen van de contracten af op het moment dat de gemeente onder provinciaal toezicht zou worden gesteld. Dat laatste gebeurde. Maathuis: “Als het niet gewijzigd was, waren de mogelijke consequenties niet te overzien.” En nu schuilt het college zich achter een meerderheid van de raad die graag herontwikkeling van het oude stadhuis wil. “Uiterst curieus; het doet denken aan een bestuurscultuur die we niet meer willen,” aldus Maathuis.

Openheid
De VVD-fractie pleit er voor de concept-overeenkomst herontwikkeling oude stadhuis aan de raad voor te leggen en te toetsen of er op grond van het eerder genomen raadsbesluit wensen en/of bedenkingen zijn. De projectomvang en mogelijke consequenties voor de stad (lees: openbaar belang) rechtvaardigen dat. De VVD-fractie verwacht van het college binnen één week hier een bevestigend antwoord op. Mocht dit niet leiden tot openheid, dan overweegt de VVD-fractie een WOB-verzoek om de conceptovereenkomst alsnog boven tafel te krijgen. “Het zou triest zijn als dat nodig is. Er is geen enkele aanleiding om als college op eigen houtje te opereren; betrek de raad,” aldus Maathuis.

Onzalig plan
De VVD-fractie is nog steeds van mening dat herontwikkeling van het oude stadhuis een
onzalig plan is. Niet realistisch, gezien het grote aanbod in die prijsklasse (€ 800-1200 huur / € 175.000-299.000 koop).
Inmiddels wordt op het Indië-terrein een hagelnieuw appartementencomplex in de markt gezet. “Almelose makelaars en investeerders wijzen er ons voortdurend op dat dit plan niet realistisch is. Via de koopovereenkomst moet voorkomen worden dat dit een nieuwe molensteen om onze nek wordt.”, aldus Maathuis. Concreet betekent dit een realisatietermijn stellen om tot herontwikkeling te komen en een bankgarantie afdwingen om gecompenseerd te worden als het feest toch niet door blijkt te gaan.

Weer vertraging

In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie (11 april 2017) stelt het college te streven vóór 1 juni 2017 een overeenkomst te hebben gesloten met Leverink & Assen. Inmiddels is 1 juni 2017 voorbij en wethouder Ten Seldam (CDA) merkte in TC Tubantia van 27 mei 2017 op dat de gemeente er naar streeft er voor het zomerreces uit te zijn. Maathuis: “We zijn benieuwd, het valt op dat het een continue schuivend perspectief is. Het oude stadhuis staat al sinds begin 2015 leeg. In de tussentijd tikt de meter van de instandhoudingskosten door, € 18.000 per maand.”

Archief
Terug naar vorige pagina