Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-02-2017  

Welstandsnota is een deja vu uit de jaren ‘90


Dit straatbeeld wil Almelo niet meer. Orde en eenheid moet de trend worden. Of maken we reclame om nog grotere leegstand te voorkomen?
 

ALMELO – Het Almelose college van B&W heeft een nota Welstandsbeleid laten uitwerken die wel heel veel doet denken aan een soortgelijke nota uit de jaren ’90.
Veel cryptische omschrijvingen die voor velerlei uitleg vatbaar is en oproept tot grote geschillen met ondernemers in vooral de binnenstad.
Diverse raadsleden toonden beelden van reclame-uitingen van wat wel zou mogen en wat niet. Wat wel mocht was soms lelijk en wat niet mocht juist mooi te noemen.
Terrasmeubilair moest volgens de nota uit de jaren '90 uit Rotan bestaan. Geen reclame op terrasschermen, Lichtreclames plat aan de gevel en in verhouding passend bij het pand. Een antiek lantaarntje aan de gevel van een café mocht niet meer.
In de jaren ’90 hebben afgevaardigden van ondernemers en ambtenaren vier dagdelen besteed hoe e.e.a. gelezen en uitgelegd moest worden. De bijlage was vele malen groter dan de nota zelf.
De nota verdween in de krochten van het stadhuis en schijnt bij de verhuizing naar het nieuwe onderkomen weer boven tafel gekomen te zijn als basis voor het huidige voorstel.
Het doel van dit alles is dat de stad er fraaier uit moet gaan zien, net zoals in de jaren ’90. Omschreven in onbegrijpelijk Nederlands dat uitnodigt voor rechtsgang.
Kortom, rijp voor de versnipperaar,ondanks dat wethouder Ten Seldam vindt dat de stadsbouwmeester een gekwalificeert persoon is met verstand van zaken.
Gaande de discussie wordt de kritiek uit de raad steeds heftiger ondanks een matige aanhef en uitgaande van de goede bedoelingen. Toch wil Ten Seldam graag een stemming, met het risico dat de raad de nota van de agenda haalt om opnieuw te omschrijven.

Update:
Op voorstel van raadslid Hans Buitenweg (GroenLinks) is de Welstandsnota afgevoerd van de agenda om het college van B&W de gelegenheid te geven om de vele kritische kanttekeningen t.a.v. de nota beter uit te werken. Dit moet leiden tot een duidelijk omschreven Welstandsnota in het belang van de kwaliteit van de stad en tot meer duidelijkheid voor ondernemers.

 

Archief
Terug naar vorige pagina