Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-02-2017  

Stadsbank vraagt onterecht DigiD-gebruikerscode

 

ALMELO – Raadslid Wiertz (D66) stelde vanavond vragen over de onwettige vraag van de Stadsbank Oost Nederland aan cliënten om de Stadsbank de beschikking te geven over de DigiD-gebruikerscode. Wiertz wees er in deze op dat de overheid er juist op wijst dat de individuele DigiDcode nooit aan derden mag worden verteld. Wethouder  Javier Cornelissen erkende dat maar wees op de mogelijkheid van machtiging aan een persoon. De Stadsbank is echter geen persoon maar een organisatie die als bewindvoerder optreedt voor de schuldenaar. Cornelissen heeft het punt op de agenda gezet van de bestuursvergadering van de Stadsbank om te kijken naar een oplossing. Cornelissen verzuchtte dat we niet terug moeten naar de tijd van alles op papier. Dat doet de overheid trouwens wel bij de verkiezingen van de gemeenteraad, provinciale staten en de Tweede Kamer.
Het gebruik van DigiD is bovendien niet wettelijk verplicht.

Archief
Terug naar vorige pagina