Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-02-2017  

PvdA en LAS zetten discussie lijn 25 op scherp


Syntus zet meer kleine busjes in in Twente in maar dan iets groter dan in Almelo waar maar 8 passagiers meekunnen. Herhaaldelijk staan potentiƫle passagiers dus voor niets bij de halte.
 

ALMELO – Het vervangen van de reguliere stadsbus lijn 25 naar de Aalderinkshoek in een stadsbusje bemand door vrijwilligers, zet de positie van wethouder Irene ten Seldam (CDA) op scherp. Ze lag al onder vuur vanwege de ‘onderhandelingen’ over de toekomst van de wijkcentra en de privatisering van de buitensportaccommodaties, maar de gang van zaken rond buslijn 25 zet haar positie nog meer onder druk.

Zowel Lokaal Almelo Samen (LAS) als de PvdA stellen dat het college van B&W en wethouder Ten Seldam als portefeuillehouder in het bijzonder, een eerder door de gemeenteraad aangenomen motie heeft genegeerd. Ten Seldam voerde besprekingen met vervoerder Syntus over de ‘verliesgevende’ buslijn 25 die Syntus uit de overkoepelende exploitatie-afspraak wilde halen. Het vervoer vindt nu plaats met kleine busjes met vrijwilligers aan het stuur. Sindsdien kunnen oudere en minder-valide passagiers vaak niet mee vanwege te volle busjes, lopen passagiers van halte naar halte en is de wijk slecht bereikbaar ten opzichte van vice-versa vervoer naar het centrum en het ziekenhuis of familiebezoek. Bovendien is er een verslechtering qua dienstregeling en betaalmogelijkheid.
De inzet van vrijwilligers heeft er tevens toe geleid dat er sprake is van werkverdringing. Via uitzendbureaus ingehuurd personeel heeft ontslag gekregen, omdat Syntus hen buitenspel heeft gezet.

De fracties LAS en PvdA stellen in deze dat Ten Seldam zich niet heeft gehouden aan de intentie van de eerder aangenomen motie en vinden dat Ten Seldam nu niet meer mag adviseren aan de Provincie als licentieverstrekker indien het gaat om stadsvervoer in Almelo. Bovendien willen beide fracties dat de eerdere overeenkomst met Syntus alsnog wordt geëerbiedigd en buslijn 25 weer een volwaardige buslijn wordt.
Een motie met die strekking wordt dinsdag a.s. ingediend tijdens de reguliere raadsvergadering.

Update 14-2-2017
De aangekondigde motie werd gaande de raadsvergadering en de lobby voor ondersteuning aangepast t.a.v. de positie van wethouder Ten Seldam. De motie werd 'geboren' n.a.v. een gespreksnotitie tussen vervoerder Syntus en wijkbewoners waarin meer beloofd werd dan uiteindelijk waargemaakt. Formeel is lijn 25 opgeheven met instemming van het provinciebestuur als licentieverstrekker. Het vervoer per kleine bus met vrijwilligers is een feit. Dat beroepschauffeurs hun baan kwijt zijn eveneens. Dat er geen vaste rijtijd is en busjes vaak overvol idem dito. Wethouder Ten Seldam had ter verdediging dat zij de bijeenkomst van Syntus met de bewoners niet heeft kunnen bijwonen en derhalve in haar advies aan het provinciebestuur niet kon meenemen. Wel toonde ze zich bereid om alsnog het huidig functioneren van het openbaar vervoer in de Aalderinkshoek samen met provincie en Syntus te evalueren om zo mogelijk nog e.e.a. bij te stellen. 
De afgezwakte motie haalde het niet met 15 voor en 17 tegen, ondanks dat niets uit de aangenomen motie van december jl.  werd waargemaakt.

Archief
Terug naar vorige pagina