Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-12-2016  

De burger wordt bedot met huishoudelijk afval


TWENTE MILIEU
Afvalinzameling van particulieren in 6 Twentse gemeenten
Parkeerbeheer
Technische dienst (o.a. verkeersregelinstallaties)
Beheer openbare ruimte
et cetera
Aandeelhouders: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal.

Met de uitbreiding van de technische dienst en het beheer van de openbare ruimte, beconcurreert Twente Milieu als semi-overheidsorgaan particuliere bedrijven op het gebied van de verkeersregelinstallaties en onderhoud openbare ruimte. Ook zamelt Twente Milieu afval in van bedrijven tegen lagere prijzen dan de gemeentelijke tarieven voor burgers. Alleen de verwerking van het huishoudelijk afval is een wettelijke taak!

Afvalverwerking TWENCE Hengelo
recyclen en afvalverbranding
opwekking en levering van elektriciteit en warmte
Aandeelhouders: Twence is ontstaan uit een samenwerking tussen veertien Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland die tevens aandeelhouder van Twence zijn. Daarnaast zijn ook de Regio Twente en Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen aandeelhouder.

De Twentse gemeenten berekenden hun burgers via Twence de afgelopen 10 jaar extra hoge tarieven ter financiering van de Agenda van Twente zoals o.a. de aanleg van de fietssnelweg F35, het zwembad in Nijverdal, de overdekte ijsbaan in Enschede en de IISPA in Almelo. Deze 'verkapte' kostenverhoging loopt af in 2017.
De gemeenten willen niet investeren in een door de directie gewenste geautomatiseerde afvalscheidingsinstallatie en laat dat liever de burgers zelf doen ondanks een aantoonbaar slechter eindresultaat.
 

ALMELO – Ondanks de wekelijks grote troep rond afvalinzamelpunten zijn volgens wethouder Javier Cornelissen (SP) de geesten van Almelose burgers rijp om het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval te ‘vervolmaken’ door de grijze bak van het restafval af te schaffen. Cornelissen concludeert dat uit individuele gesprekken met burgers.

Kris kras door de wijken heen moeten dan naast de afvalinzamelpunten bij winkelcentra, voor veel geld ondergrondse containers worden aangelegd waar de burgers hun restafval naar toe moeten brengen. De burger wordt dan de betalende ‘pakezel’ want de jaarlijkse afvalstoffenheffing gaat volgens de meerjarenbegroting niet tot nauwelijks omlaag.

Cornelissen zegt dat restafval wordt verbrand en dus een kostenpost is terwijl het gescheiden inzamelen van papier, plastic en glas opnieuw grondstoffen oplevert. We hebben het dan over slechts acht procent van Neerlands afvalstromen want de bulk van 92 procent komt uit het bedrijfsleven. Cornelissen wil de grijze bak voor het restafval vervangen voor een oranje bak waarin plastic en drankverpakkingen kunnen worden gedeponeerd. De blauwe bak (papier), groene bak (tuinafval) en de oranje bak worden dan wel periodiek aan huis opgehaald. Maar, de wethouder vertelt er niet bij dat de inhoud van de oranjebak wel achteraf moet worden gesorteerd. Veelal zit er zacht plastic zoals folie in en dat gaat gewoon in de verbrandingsoven omdat het niet tot korrels voor hergebruik kan worden vermalen.

Een andere waarheid is dat afvalverwerker Twence enige tijd geleden klaagde dat het te verbranden Twents huishoudelijk restafval een te lage calorische waarde heeft en er daardoor minder elektriciteit en warmte geleverd kan worden. Bovendien zou de burger nooit zo efficiënt kunnen scheiden dan een afvalscheidingsinstallatie. De directeur die deze stelling openbaarde, werd de mond gesnoerd want de Twentse gemeenten zijn aandeelhouder van Twence en streken de laatste 10 jaar miljoenen euro’s op ter financiering voor de Agenda van Twente door de Twentse burgers veel meer in rekening te brengen dan burgers elders in het land. Twence importeert sindsdien huishoudelijk afval uit Duitsland en Engeland tegen marktconforme prijzen, want dividend willen de aandeelhoudende gemeenten wel blijven ontvangen.

De verwerking van huishoudelijk afval kan echter ook geheel anders. In grote dichtbevolkte steden is geen ruimte om afval aan de bron te sorteren. Daar wordt de gehele huishoudelijke ‘afvalberg’ in één stroom opgehaald en machinaal gesorteerd. Het Groningse bedrijf Bollegraaf Recycling Solutions doet er uitstekende zaken mee in Amerika, zo liet RTL al eens ZIEN in een TV-uitzending. Maar ook in Zuid en Oost Europa timmert Bollegraaf Recycling Solutions aan de weg, mede vanwege Europese besluitvorming dat in 2020 de afvalberg voor 65 procent gerecycled moet worden. De Twentse gemeenten zetten nog hoger in door de burger het werk te laten doen om deze tegelijk ook nog eens flink te laten dokken.
Rest de vraag welke politieke partijen de ‘kat op het spek binden’ om aan de volksverlakkerij een eind aan te maken, zodat anno 2020 het afval van zo’n 650.000 Twentse burgers gewoon machinaal gescheiden kan worden, de inzamelpunten weer weg kunnen en de blauwe, de oranje en de groene bak ook gerecycled kunnen worden!

Zie ook: Sorteren aan de bron leidt tot hogere kosten en verlies in recycling-resultaat.

Archief
Terug naar vorige pagina