Politiek nieuws


Plaatsing  
 
20-09-2016  

Meepraten over Mobiliteitsplan binnenstad Noord

 

Almelo, dinsdag 20 september 20.45 – 22.00 uur
Locatie: Stadhuis


In juli 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders een subsidieaanvraag aan de Regio Twente gedaan ten behoeve van het Fietsproject Binnenstad Noord Oost. Na toekenning van de subsidies in het najaar van 2015 is het projectteam gestart met het uitwerken van de plannen onder gelijktijdige voorbereiding van een kredietvoorstel aan de raad.
Onderdeel van de planuitwerking, die een nieuwe verkeerstructuur rondom het Kanaal Almelo-Nordhorn omvat met veel meer comfort voor fietsers, was een inspraakronde. Daaruit bleek dat er zoveel weerstand bij belanghebbenden bestond dat het reeds geagendeerde raadsvoorstel voor een projectkrediet is ingetrokken en een aanpassing van de plannen is voorbereid. Dit in nauw overleg met de diverse belangengroepen die in het gebied actief zijn.
Uitvoerig overleg met belanghebbenden en berekening van de alternatieven in het afgelopen half jaar hebben geleid tot een aangepast en opnieuw doorgerekend plan, waarbij de basisfilosofie van de nieuwe verkeersstructuur overeind blijft en tegelijkertijd aan de grootste bezwaren (omrijden als gevolg van een eenrichtingsstructuur en wegafsluitjngen) tegemoet wordt gekomen. Het is de bedoeling om de raad een beeld te geven van de aanpassingen op het plan en het draagvlak daarvoor bij de betrokken inwoners en ondernemers.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: dhr. G.W.L. Stork

Meer info klik hier

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina