Politiek nieuws


Plaatsing  
 
08-06-2016  

Loupatty van PvdA naar VVD-fractie

 

ALMELO - 'Willem Loupatty heeft maandag 6 juni aan fractie en bestuur van de PvdA Almelo laten weten dat hij vertrekt bij de PvdA en zich aansluit bij de VVD fractie. De PvdA Almelo betreurt het vertrek van Willem Loupatty. We hebben een moeilijke tijd achter de rug, maar waren bezig om er met elkaar uit te komen. Om die reden hebben we een bemiddelingstraject opgezet. We vinden het heel erg jammer dat Willem dit niet heeft willen afwachten, maar dat hij heeft besloten naar een andere partij over te stappen. Hierbij heeft hij de PvdA-zetel meegenomen. Dit is tegen alle afspraken in die we binnen de PvdA, landelijk en lokaal, hebben gemaakt. Dit komt de geloofwaardigheid van de Almelose politiek niet ten goede. We moeten zijn keuze accepteren, maar betreuren het ten zeerste', aldus het schrijven van de PvdA.

Hieronder het bericht van Willem Loupatty:

Almelo, maandag 6 juni 2016
Omdat ik gesolliciteerd heb op de vacature “wethouder” is de situatie binnen de lokale PvdA opnieuw tot een absoluut dieptepunt gedaald. Een dieptepunt waarin de lokale PvdA niet geschuwd heeft om mij persoonlijk te beschadigen. Althans, zo heb ik het ervaren.
Inwoners die mijn geschiedenis binnen de politiek kennen, wijzen me er bijna dagelijks op. Zaterdag nog, toen ik met mijn gezin en ouders een hapje ging eten in Almelo. Voor velen is het een déjà vu. Al eerder ontstond namelijk een identieke situatie toen ik me kandidaat stelde voor het raadslidmaatschap en er een aantal prominente PvdA’ers ontploften. Het telkenmale herhalen van de geschiedenis ga ik met mijn besluit doorbreken.
Ik heb besloten mijn politieke werk verder voort te zetten binnen de VVD. Inmiddels heb ik mijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd en me bij de VVD aangemeld als lid.
Almelo is gebaat bij rust. Feit dat de onrust binnen de PvdA groot is en de verschillen onoverbrugbaar blijken, maakt dat de politieke situatie in Almelo instabiel is. Dit is niet goed voor Almelo, niet goed voor de raad en ook niet goed voor mijzelf. De noodzaak van politieke stabiliteit maakt dat ik mijn beslissing nu neem.
De manier waarop er, vanuit sleutelposities, door de lokale PvdA over mij is gecommuniceerd is onuitwisbaar en voor mij onaanvaardbaar. Dit heeft mij doen besluiten dat ik de relatie met de PvdA na 15 jaar heb beëindigd. Ik heb mijn best gedaan, maar moet nu realistisch zijn en concluderen dat het nooit zal gaan werken. Met name de acties die in mijn ogen gericht waren op het beschadigen van mij als persoon, neem ik de PvdA erg kwalijk. Het vertrouwen is weg en de boedel kan verdeeld worden.
Sociale rechtvaardigheid vind ik een belangrijke waarde. Deze moet echter altijd in combinatie gezien worden met de eigen verantwoordelijkheid. Ik vind dat de overheid mensen moet helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer de overheid het tóch overneemt, moet dit wat mij betreft zo kort mogelijk. Dat is uiteindelijk het beste voor het individu en het beste voor de samenleving als totaal. Als sociaal-liberaal ben ik erg gecharmeerd van de wijze waarop de VVD in Almelo politiek bedrijft. Zowel qua inhoud als qua vorm. Dichtbij de inwoners, met oog en oor voor de stad, kritisch, opbouwend en zoekend naar kansen. Met een jong, bevlogen en gezellig team, dat gericht is op samenwerking, wordt gewerkt aan realistische lokale politiek. Er worden meerderheden in de raad gezocht én gevonden. Kansen worden gecreëerd én verzilverd. Dat is de nieuwe politiek waar ik met volle overtuiging onderdeel vanuit wil maken.
Per 14 juni 2016 zal ik deel uitmaken van de fractie van de VVD Almelo en daar ben ik enorm trots op. Samen vanuit inhoud met kwaliteit werken voor Almelo!

Willem Loupattij

Naschrift redactie
Willem Loupatty is na Lieneke Bolhuis de tweede PvdA’er die uit de fractie stapt. Beiden behouden hun raadszetel en dat kan omdat de Kieswet omschrijft dat raadsleden als persoon zijn gekozen zonder last of ruggespraak.  Bolhuis kon zich niet langer vinden in de beleidslijn van de fractie en wilde zich meer gericht inzetten voor de minder bedeelden in de Almelose samenleving.
Bij Loupatty gaat het meer om botsing tussen personen en tweespalt onder de PvdA-afdeling als geheel. Via de ledenvergadering werd de ex- afdelingsvoorzitter alsnog een ‘onverkiesbare’ plek gegund op de kandidatenlijst en bij de jongste gemeenteraadsverkiezing kwam hij fluitend de gemeenteraad in vanwege het aantal voorkeurstemmen, o.a. ten koste van Marjolein Wessels. Wessels maakte later alsnog haar rentree na het terugtreden van Fulya Uysal en het afzeggen van Arjan de Vries. Ook Uysal behaalde haar benoeming middels voorkeurstemmen.
Het aangekondigde vroegtijdige en nu tijdelijk uitgestelde vertrek van PvdA-wethouder Anja Timmer maakte publiekelijk duidelijk dat het niet boterde binnen de fractie. Loupatty’s fractiegenoten   Wessels en Stapel zaten in de voordrachtcommissie waarin Loupatty unaniem te ‘licht’ werd bevonden om Timmer op te volgen. Verbazingwekkend voor velen omdat Loupatty als beleidsambtenaar in de gemeente Hellendoorn juist het belangrijkste deel van de portefeuille van Timmer in praktijk brengt. De voordrachtcommissie van de PvdA kwam met de Deventernaar Jos Pierey die als voorwaarde stelde dat hij in Deventer bleef wonen. Met die voordracht schoot de voordrachtcommissie zichzelf in de voet omdat het voor de derde opeenvolgende keer was dat de PvdA een wethouder van buiten de gemeente wilde laten benoemen. Je zou het een gebrek aan ‘fingerspitzengefühl’ kunnen noemen.
Geluiden klonken om Loupatty uit de partij te zetten omdat hij de kandidatuur van Pierey niet onderschreef. De afgelopen weken werd gepoogd de breuken te lijmen maar Loupatty voelde wel aan dat hij feitelijk niet meer gepruimd werd door zijn fractiegenoten en een deel van de afdelingstop. Een afrekening bij de volgende kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing zat er dus aan te komen. Loupatty koos er nu voor om zijn eigen koers te bepalen. Overlegde met diverse fracties voor een overstap en werd bij de VVD vanwege het politiek gewin met open armen ontvangen.
De coalitie telt nu nog 14 van de 35 zetels. Maar het is de vraag of de PvdA, als voormalig bolwerk in de gemeenteraad, met de resterende 2  raadszetels nog wel geloofwaardig is om een wethouder te kunnen leveren.   Het CDA, als  grootste coalitiepartner, zal zich dus moeten beraden of een herschikking van de coalitie noodzakelijk is!

Archief
Terug naar vorige pagina